"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Siv Huseby/UMF

Avlägsnande av föroreningar från avloppsvatten med fotosyntetiska mikroorganismer

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Projektet avslutades den 15 mars 2024 när Martin Plöhn disputerade.

Min forskning fokuserar på urval och analys av nordiska mikroalger som växer på koldioxid och näringsämnen från lokala rökgaser och avloppsvatten och samtidigt tar bort föroreningar som läkemedel eller tungmetaller.

Doktorand

Martin Plöhn
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 69

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-03-11 2024-03-15

Finansiering

Projektet finansieras med 75 % av företagsforskarskolan och 25% av Norska institutet för vattenforskning, NIVA

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Kemi, Materialvetenskap, Miljökemi

Projektbeskrivning

Syftet med mitt projekt är att undersöka miljömässig och ekonomisk hållbarhet för biomassaproduktion med nordiska mikroalger. Vår kultursamling av nordsvenska stammar såväl som NIVA-algkulturskollektionen screenas för lämpliga mikroalger. I stället för att tillhandahålla dyra och energikrävande gödningsmedier växer mikroalgerna på avloppsvatten (kommunala och industriella) och rökgaser.

Detta tillvägagångssätt hjälper till att minska koldioxidutsläppen från svenska kraftvärmeanläggningar, återvinna viktiga element från förorenat vatten (till exempel kväve och fosfor) och tillåter samtidigt produktion av energirika föreningar som avancerade biobränslen, smarta biogödselmedel och kolneutrala och värdefulla polymerer såsom polyhydroxialkanoat (PHA).

Eftersom olika typer av avloppsvatten innehåller olika blandningar av oönskade mikroföroreningar måste sammansättningen och flödena av dessa komponenter kontrolleras i biomassanvändningsprocessen. För ytterligare användning av biomassan är grundläggande kunskaper om olika kemiska föreningars beteende (både mot organiska föroreningar och tungmetaller) avgörande.

Jag väljer för närvarande ut mikroalger med hög biomassaproduktion och vattenreningsegenskaper. Dessa stammar kommer att odlas i större skala för att analysera biomassa, extrakt och avfallsströmmar med avseende på de ackumulerade eller metaboliserade föroreningarna.

Senast uppdaterad: 2024-05-02