"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bana väg för att introducera förnybara energibärare i stora industrier (BetSim2)

Forskningsprojekt I detta projekt kopplas grundläggande forskning om termokemisk energiomvandling till storskaliga tillämpningar. Kunskapsöverföringen riktas främst mot industrier (kalk och cement) som processar karbonatsten, och mot nya processer för framställning och lagring av bio-vätgas.

Forskarnas åtaganden syftar alla till att stödja den tekniska utvecklingen av termokemisk omvandling av skogsbaserad biomassa, sidoströmmar, återvunna fibrer, underutnyttjade fraktioner, och att göra motsvarande teknik konkurrenskraftig jämfört med de för fossila bränslen.

Projektansvarig

Matias Eriksson
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2023-12-31

Finansiering

Bio4Energy 1,6 Mkr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik, Kemi

Projektbeskrivning

Detta görs genom att utföra problemmotiverad grundforskning och tillämpad forskning av hög kvalitet. I den pågående verksamheten har vi identifierat viktiga flaskhalsfrågor som för att lösa behöver kompletterande kompetens och forskningsinfrastruktur som finns inom Bio4Energy. I detta projekt har vi riktat in oss på nyckelområden direkt relaterade till industriella processer där projekten har stor potential att bidra till att öka användningen av förnybara energibärare.

Senast uppdaterad: 2023-06-01