"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

DataARC - en cyberinfrastruktur för tvärvetenskaplig forskning om den långsiktiga människor-miljö dynamiken i den nordatlantiska regionen

Forskningsprojekt Genom att koppla samman en rad internationella forskningsdatabaser kommer DataARC att utveckla online-verktyg och infrastruktur för att möjliggör starkare och nydanande forskning om "human ecodynamics" i den nordatlantiska regionen.

Forskning om samspelet mellan arktiska miljöer och människor kräver sammanlänkning av data från tusentals kvadrat km, hundratals år, och flera discipliner, från klimatologi och kemi till arkeologi och humaniora. Ofta finns det data för att kunna ta itu med dessa frågor, men de är svåra att hitta, göra kompatibla, och analysera och visualisera. Investering i stora cyberinfrastruktur ger möjlighet att koppla medarbetare och data från naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Detta gör det möjligt att få en helhetssyn för att förstå de snabba och komplexa sociala och miljömässiga förändringarna som skett i det förflutna.

Projektansvarig

Philip Buckland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 92

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-09-01 2019-09-09

Finansiering

Huvudman: Strawhacker et al., finansiar: NSF (USA), 2016-2019: 9 722 193 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humanistisk fakultet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Arkeologi, Biologi, Geovetenskap, Historia
 • Projektmedlemmar

  Externa projektmedlemmar

  Colleen Strawhacker, PI
  Emily Lethbridge, Co-PI
  Rachel Opitz, Co-PI
  Thomas McGovern, Co-PI
  Adam Brin, Developer
  Peter Pulsifer
  Jack Cothren
  Anthony Newton
  Gisli Palsson
  Tom Ryan
  Tom Dawson

Projektbeskrivning

Projektet kommer att utveckla verktyg och infrastruktur för att möjliggör samarbete mellan forskare i ett mängd olika ämnen att studera relationen mellan människor och miljö i det nordatlantiska sammanhanget. Klimat- och miljöförändringar i nordatlanten är snabba och oförutsebara och befolkningen tvingas adaptera på många olika sätt. Men data från arkeologi, historiska dokument, klimatforskning och humaniora indikerar att detta inte är första gången som människor i området har utsatts för dessa utmaningar. Forskning om samspelet mellan Arktiska miljöer och människor kräver sammanlänkning av data från tusentals kvadrat km, hundratals år, och flera discipliner, från klimatologi och kemi till arkeologi och humaniora för att verkligen förstår dessa komplexa interaktioner. Det finns ofta en hel del data att undersöka men de kan vara svårt att hitta, koppla samman, analysera och visualisera på meningsfullt sätt. Investering i stor cyberinfrastruktur gör det möjligt att sammankoppla medarbetare och data från naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Detta ger oss möjligheten att försöka förstå de snabba och komplexa sociala och miljömässiga förändringarna som skett i det förflutna på ett mer holistiskt sätt. Vi får också möjligheten att skapa digitala verktyg för att utöka användning av dessa data och kunskap som inkluderar studenter och lokala samhällen.
För mer informationen se projektbeskrivningen på Engelska.
Core Cyberinfrastructure Team:
• Colleen Strawhacker, National Snow and Ice Data Center, University of Colorado
• Adam Brin, Digital Antiquity, Arizona State University
• Rachel Opitz, University of South Florida
• Peter Pulsifer, National Snow and Ice Data Center, University of Colorado
• Jack Cothren, Center for Advanced Spatial Technologies, University of Arkansas
Core Data Team:
• Tom McGovern, City University of New York
• Philip Buckland, Umea University
• Emily Lethbridge, University of Iceland
• Anthony Newton, University of Edinburgh
• Gisli Palsson, Umea University
• Tom Ryan, City University of New York
• Ingrid Mainland, University of the Highlands and Islands
Core Samverkan Team:
• Tom Dawson, University of St Andrews
• Rachel Opitz, University of South Florida
Senast uppdaterad: 2019-09-18