"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Effekt av Covid-19-relaterade folkhälsoåtgärder på ensamhet bland äldre inom äldrevård

Forskningsprojekt I respons på Covid-19-pandemins intåg så implementerades under våren 2020 rekommendation om strikt fysisk distansering för äldre, samt besöksförbud på landets äldreboenden.

Även om åtgärderna syftade till att skydda denna sårbara grupp från Covid-19 så kan de också medfört en ökad ensamhet hos äldre, som redan är ett betydande folkhälsoproblemet. Syftet med projektet är därför att undersöka om och hur pandemin och folkhälsoåtgärder har påverkat ensamhet bland äldre.

Projektansvarig

Per Gustafsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 63

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-12-01 2022-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Syftet med projektet
Undersöka om och hur pandemin i sig samt implementerade folkhälsoåtgärder har påverkat ensamhet bland äldre, i en enkätundersökning av äldre inom hemtjänst eller särskilt boende i Sverige, utifrån forskningsfrågorna:

  1. Ökade ensamhet bland äldre under den tidiga fasen av Covid-19-pandemin våren 2020?

  2. Orsakade folkhälsoåtgärderna fysisk distansering och besöksförbud en ökad förekomst av ensamhet hos äldre inom äldrevård?

  3. Påverkade pandemin och folkhälsoåtgärderna ensamheten olika för äldre inom hemtjänst jämfört med äldre på särskilt boende?

Beskrivning 
I respons på Covid-19-pandemins intåg så implementerades under våren 2020 två landsomfattande åtgärder riktade mot äldre; först rekommendation om strikt fysisk distansering för personer över 70 år i mitten av Mars, följt av ett besöksförbud på landets äldreboenden från och med första April. Även om dessa åtgärder infördes i syfte att skydda denna sårbara grupp från allvarliga konsekvenser av Covid-19 så kan de också medfört en förvärrande av det redan betydande folkhälsoproblemet ensamhet hos äldre. Hur pandemin och samhällets åtgärder har påverkat äldres ensamhet är dessvärre dåligt studerat.

Det aktuella projektet har världsunika möjligheter att undersöka den omedelbara effekten av pandemin – i sig, och de relaterade folkhälsoåtgärderna som infördes – på ensamhet hos äldre. Projektet kommer utnyttja tillfälligheten att den årliga Äldreundersökningen (N ≈ 120,000) genomfördes precis under den tidiga fasen av pandemin, innan och efter folkhälsoåtgärder som riktar sig mot äldre infördes. Effekten kommer utvärderas med en stark kvasiexperimentell design (multiple-group interrupted time series) med flera kontroller för att ge stöd för kausal slutledning.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-06-03