Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon

Ekologiska effekter av transport av föroreningar över ekosystemgränser

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Johan Lidman studerar i vilken grad som akvatiska insekter kan verka som en transportör av föroreningar från akvatiska system till den terrestra omgivningen.

Doktorand

Johan Lidman
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 35

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2021-12-31

Finansiering

Företagsforskarskolan 50% / Boliden Minerals AB, 50 %

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsämne

Miljövetenskap

Projektbeskrivning

Traditionellt har terrestra system setts som en källa för föroreningar och akvatiska system enbart som en potentiell mottagare av dessa. Akvatiska system utsätts då för en stor risk att ackumulera höga koncentrationer av förorenade ämnen, vilket får effekt för organismer i akvatiska ekosystem.

Detta synsätt har nu börjat ifrågasättas då studier har visat att akvatiska system också kan verka som en källa via transport av föroreningar via kläckande insekter till terrestra system. Insekterna är sedermera en viktig födokälla för insektsätande fåglar och evertebrater i strandområdet.

Projektets fokus ligger på att öka kunskapen om till vilken grad som akvatiska insekter kan verka som en transportör av föroreningar från akvatiska system till den terrestra omgivningen och vilka potentiella effekter detta får på insektsätande fåglar.

Johan Lidman samarbetar med gruvbolaget Boliden AB som genom projektet hoppas kunna utveckla deras saneringsarbeten efter gruvor stängs.