"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekotoxikologiska effekter i populationer av svartvit flugsnappare vid minskad tungmetallsdeposition

Forskningsprojekt

Forskningsprojektet undersöker miljöeffekterna av minskade metallutsläpp med hjälp av den insektsätande fågeln svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) som modellorganism. Arbetet fokuseras främst på förhållandena kring metallindustrier i norra Sverige, som minskat sina utsläpp markant under de senaste decennierna. Miljön kring industrierna har historiskt sett tagit emot stora mängder metaller, som påverkat närmiljön. I dessa områden studerar vi häckningsframgången hos svartvit flugsnappare, fågelungarnas hälsa, metallbelastning samt hur metallerna överförs till fåglarna. Dessutom försöker vi utvärdera användandet av biomarkörer på svartvit flugsnappare, som skall kunna påvisa metallskador innan det får ekologiska konsekvenser.

Projektansvarig

Åsa Berglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 59

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2003-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi
Senast uppdaterad: 2019-10-01