"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förändrade isförhållanden i ett varmare klimat: Effekter på nordliga akvatiska ekosystem

Forskningsprojekt Målet med det här projektet är att ta reda på hur ett förändrat istäcke påverkar akvatisk metabolism (primärproduktion och respiration) i nordliga sjö-och kustekosystem.

Kontaktperson

Jenny Ask
Miljöanalytiker
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 57

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Externa finansiärer

Formas
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Dr. Erin Hotchkiss, Dept. of Biological Sciences, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia
    Prof. Rolf Vinebrooke, Dept. of Biological Sciences, University of Alberta, Edmonton, Alberta

Projektbeskrivning

Nordliga akvatiska ekosystem är föränderliga över året på grund av långa, kalla och mörka istäckta vintrar samt somrar med ljus i stort sett dygnet runt. Ett varmare klimat har stora effekter på snö- och isförhållanden, med förväntat kortare istäckta perioder för nordliga akvatiska ekosystem. Ett istäcke är viktigt för många biologiska processer och interaktioner, men även för kolackumulering av CO2 och CH4 samt utbyte av dessa gaser mellan vattnet och atmosfären. Ett förändrat istäcke kan alltså få stora konsekvenser för nordliga akvatiska ekosystem samt deras roll i den globala kolcykeln.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-03-07