Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Förnybara energibärare vid produktion av bränd kalk

Forskningsprojekt I enlighet med Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring (Swemin 2018) arbetar Nordkalk för att introducera förnyelsebara bränslen i sina processer. Detta är med dagens kunskaper och tekniknivå utmanande, speciellt rörande bränsleegenskaper, bränslehanteringssystem, samt bränsleförsörjning.

Projektets syfte är att minska CO2 utsläpp från produktion av bränd kalk genom att öka användningen av förnyelsebara energibärare. Projektets övergripande mål är att reducera CO2 utsläpp från icke-förnyelsebara energibärare från Nordkalk ABs produktion av bränd kalk med 46%, vilket motsvarar totalt 71 kton/år. Potentialen på medellång sikt medger ytterligare reduktion av CO2 utsläpp från mineralindustrin, i Sverige och i världen.

Projektansvariga

Matias Eriksson
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-02-05 2021-12-31

Finansiering

Nordkalk AB, Energimyndigheten, Umeå universitet, 11 200 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Externa medverkande

Nordkalk AB

Forskningsområde

Energiteknik, Kemi