"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ingrid Liljelind

Jag bedriver forskning och undervisning inom arbets- och miljömedicin.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 3 trp, NUS Umeå universitet, 901 85 Umeå

I min forskning studerar jag olika arbetsmiljöfaktorers inverkan på människors hälsa. Jag har ägnat mig åt att studera många olika arbetsmiljöfaktorer, både kemiska ämnen som används i olika arbetsmiljöer t.ex. styren i plastbåtindustrin, akrylater bland tandtekniker och isocyanater bland gjuteriarbetare samt partiklar och fysikaliska faktorer som vibrerande handhållna maskiner och kyla. På senare tid har jag också ägnat mig åt forskning om BRO=byggnadsrelaterad ohälsa (SBS).

Den röda tråden i min forskning är att jag vill mäta exponeringen på det bästa mest "rätta" sättet. Med detta menar jag att exponeringsmätningen ska inte enbart ske rent tekniskt på rätt sätt utan måste också ta hänsyn till faktorer som skillnader i exponeringen mellan olika personer och från en dag till en annan för en och samma person. För mig är exponeringsmätningen en viktig del i all riskbedömning.

Min forskning är finansierad av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) samt FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande).

Förutom forskning arbetar jag kliniskt med patienter som kommer till oss för utredning av arbetsskador eller personer som har miljömedicinska frågeställningar. Den kliniska kopplingen är intressant och en mycket värdefull källa för nya forskningsidéer.

 

World conference on timber engineering 2023 (WCTE 2023), World Conference on Timber Engineering (WCTE) 2023 : 1062-1066
Sundkvist, Bror; Myronycheva, Olena; Langer, Sarka; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2023, Vol. 82, (1)
Stjernbrandt, Albin; Johnsen, Magnar; Liljelind, Ingrid; et al.
Journal of Occupational and Environmental Medicine, Wolters Kluwer 2023, Vol. 65, (7) : 541-545
Claeson, Anna-Sara; Edvardsson, Berit; Liljelind, Ingrid
BMC Rheumatology, BioMed Central 2022, Vol. 6, (1)
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Lundström, Ronnie; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2022, Vol. 95, (9) : 1871-1879
Stjernbrandt, Albin; Hedman, Linnea; Liljelind, Ingrid; et al.
International Journal of Environmental Health Research, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 32, (12) : 2756-2766
Claeson, Anna-Sara; Nilsson Sommar, Johan; Liljelind, Ingrid
Journal of Hand Surgery, European Volume, Sage Publications 2021, Vol. 46, (7) : 731-737
Stjernbrandt, Albin; Liljelind, Ingrid; Nilsson, Tohr; et al.
Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis 2021, Vol. 43, (12) : 1756-1763
Söderholm, Anna; Liljelind, Ingrid; Edvardsson, Berit; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2021, Vol. 94, (8) : 1945-1952
Stjernbrandt, Albin; Stenfors, Nikolai; Liljelind, Ingrid
Environmental Monitoring & Assessment, Springer Berlin/Heidelberg 2021, Vol. 193, (10)
Haga, Susanna Lohman; Hagenbjörk-Gustavsson, Annika; Olin, Anna-Carin; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2020, Vol. 720
Veenaas, Cathrin; Ripszam, Matyas; Glas, Bo; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2020, Vol. 79, (1)
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Pettersson, Hans; et al.
Annals of work exposures and health, Oxford University Press 2019, Vol. 63, (8) : 890-897
Forsell, Karl; Liljelind, Ingrid; Ljungkvist, Göran; et al.
Journal of Occupational and Environmental Hygiene, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 16, (10) : 675-684
Shirdel, Mariam; Bergdahl A., Ingvar; Andersson, Britt M.; et al.
Rheumatology International, Springer 2019, Vol. 39, (2) : 265-275
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Liljelind, Ingrid; et al.
EJD. European journal of dermatology, John Libbey Publishing 2018, Vol. 28, (2) : 143-148
Hamada, Haneen; Liljelind, Ingrid; Bruze, Magnus; et al.
Journal of Occupational and Environmental Hygiene, Taylor & Francis 2018, Vol. 15, (11) : 767-772
Shirdel, Mariam; Sommar, Johan N.; Andersson, Britt M.; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer-Verlag New York 2018, Vol. 91, (7) : 785-797
Stjernbrandt, Albin; Carlsson, Daniel; Pettersson, Hans; et al.
Annals of Work Exposures and Health, Oxford University Press 2018, Vol. 62, (3) : 328-338
Shirdel, Mariam; Andersson, Britt M.; Bergdahl, Ingvar; et al.
Annals of Work Exposures and Health, Oxford University Press 2017, Vol. 61, (8) : 1029-1034
Shirdel, Mariam; Wingfors, Håkan; Andersson, Britt M.; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 90, (7) : 587-595
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Andersson, Martin; et al.
NOSA Aerosol Symposium, Lund, Sweden, March 20-22,2017
Shirdel, Mariam; Andersson, Britt; Liljelind, Ingrid; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 75, (33200)
Björ, Bodil; Burström, Lage; Liljelind, Ingrid; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2/2015
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Andersson, Martin; et al.
Airmon 2014, International Symposium on Modern Principles for Air Monitoring and Biomonitoring, Marseille, France, June 15-19, 2014
Shirdel, Mariam; Håkan, Wingfors; Andersson, Britt; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2014:1
Liljelind, Ingrid; Svensson, Mona; Wahlström, Jens
Annals of Occupational Hygiene, Oxford University Press 2013, Vol. 57, (8) : 1065-1077
Liljelind, Ingrid; Pettersson, Hans; Nilsson, Leif; et al.
Contact Dermatitis, John Wiley & Sons 2012, Vol. 66, (2) : 101-105
Hamada, Haneen; Isaksson, Marléene; Bruze, Magnus; et al.
Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen: nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitet och sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt perspektiv : slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2), Vasa: Yrkeshögskolan Novia 2012 : 65-75
Glader, Annika; Liljelind, Ingrid
Indoor + Built Environment, London, England: Sage Publications 2012, Vol. 21, (5) : 651-662
Glader, Annika; Liljelind, Ingrid
Annals of Occupational Hygiene, Oxford Journals 2011, Vol. 55, (3) : 296-304
Liljelind, Ingrid; Wahlström, Jens; Nilsson, Leif; et al.
12th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2011, International Society of Indoor Air Quality and Climate 2011 : 1866-1871
Glader, Annika; Liljelind, Ingrid
Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control, Sage Publications 2010, Vol. 29, (1) : 33-39
Burström, Lage; Hagberg, Mats; Liljelind, Ingrid; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 83, (3) : 283-290
Liljelind, Ingrid; Wahlström, Jens; Nilsson, L; et al.
Annals of Occupational Hygiene, Oxford Journals 2010, Vol. 54, (1) : 31-40
Liljelind, Ingrid; Norberg, C; Egelrud, L; et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, Vol. 11, (1) : 160-5
Liljelind, Ingrid E; Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Nilsson, Leif O
The Annals of occupational hygiene, Vol. 52, (8) : 685-94
Hagström, Katja; Lundholm, Cecilia; Eriksson, Kåre; et al.
Annals of Occupational Hygiene, Vol. 51, (4) : 407-13
Liljelind, Ingrid E; Michel, Ingegerd; Damm, Maria; et al.
Annals of Occupational Hygiene, Oxford: Pergamon Press 2006, Vol. 50, (4) : 371-377
Lampa, Erik G.; Nilsson, Leif; Liljelind, Ingrid E.; et al.
American Journal of Industrial Medicine, New York: Liss 2006, Vol. 49, (2) : 93-101
Bergdahl, Ingvar A; Gerhardsson, Lars; Liljelind, Ingrid E; et al.
Journal of Environmental Monitoring, Vol. 7, (5) : 519-23
Liljelind, Ingrid E; Eriksson, Kåre A; Nilsson, Leif O; et al.
Annals of Occupational Hygiene, Vol. 49, (6) : 529-533
Eriksson, Kåre; Liljelind, Ingrid; Fahlén, Jessica; et al.
International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 35, (9) : 831-842
Rehn, Börje; Lundström, Ronnie; Nilsson, Leif; et al.
Journal of Environmental Monitoring, Royal Society of Chemistry 2002, Vol. 4, (5) : 706-710
Sunesson, Anna-Lena; Liljelind, Ingrid; Sundgren, Margit; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Tyoterveyslaitos, Finnish Institute of Occupational Health 2001, Vol. 27, (5) : 311-317
Liljelind, Ingrid E; Rappaport, Stephen M; Levin, Jan-Olof; et al.
Applied occupational and environmental hygiene, Vol. 15, (2) : 195-202
Liljelind, IE; Strömbäck, AE; Järvholm, BG; et al.
Söderholm, Anna; Gruber, Michael; Claeson, Anna-Sara; et al.
Shirdel, Mariam; Bergdahl, Ingvar A.; Andersson, Britt M.; et al.

Jag medverkar i undervisningen på Masterprogrammet för Arbetsliv och hälsa och undervisar samt handleder studenter vid tandteknikerutbildningen. Övrig undervisning riktar sig till olika aktörer inom Arbets- och miljömedicin inom regionen.