Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon
Personalbild Ingrid Liljelind

Ingrid Liljelind

Jag bedriver forskning och undervisning inom arbets- och miljömedicin.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 3 trp, NUS Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

I min forskning studerar jag olika arbetsmiljöfaktorers inverkan på människors hälsa. Jag har ägnat mig åt att studera många olika arbetsmiljöfaktorer, både kemiska ämnen som används i olika arbetsmiljöer t.ex. styren i plastbåtindustrin, akrylater bland tandtekniker och isocyanater bland gjuteriarbetare samt partiklar och fysikaliska faktorer som vibrerande handhållna maskiner och kyla. På senare tid har jag också ägnat mig åt forskning om BRO=byggnadsrelaterad ohälsa (SBS).

Den röda tråden i min forskning är att jag vill mäta exponeringen på det bästa mest "rätta" sättet. Med detta menar jag att exponeringsmätningen ska inte enbart ske rent tekniskt på rätt sätt utan måste också ta hänsyn till faktorer som skillnader i exponeringen mellan olika personer och från en dag till en annan för en och samma person. För mig är exponeringsmätningen en viktig del i all riskbedömning.

Min forskning är finansierad av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) samt FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande).

Förutom forskning arbetar jag kliniskt med patienter som kommer till oss för utredning av arbetsskador eller personer som har miljömedicinska frågeställningar. Den kliniska kopplingen är intressant och en mycket värdefull källa för nya forskningsidéer.

 

2020
Science of the Total Environment, Elsevier 2020, Vol. 720
Veenaas, Cathrin; Ripszam, Matyas; Glas, Bo; et al.
2020
International Journal of Circumpolar Health, Umeå: 2020, Vol. 79, (1) : 1-10
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Pettersson, Hans; et al.
2019
Annals of work exposures and health, Oxford University Press 2019, Vol. 63, (8) : 890-897
Forsell, Karl; Liljelind, Ingrid; Ljungkvist, Göran; et al.
2019
Journal of Occupational and Environmental Hygiene, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 16, (10) : 675-684
Shirdel, Mariam; Bergdahl A., Ingvar; Andersson, Britt M.; et al.
2019
Rheumatology International, Springer 2019, Vol. 39, (2) : 265-275
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Liljelind, Ingrid; et al.
2018
EJD. European journal of dermatology, John Libbey Publishing 2018, Vol. 28, (2) : 143-148
Hamada, Haneen; Liljelind, Ingrid; Bruze, Magnus; et al.
2018
Journal of Occupational and Environmental Hygiene, Taylor & Francis 2018, Vol. 15, (11) : 767-772
Shirdel, Mariam; Sommar, Johan N.; Andersson, Britt M.; et al.
2018
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer-Verlag New York 2018, Vol. 91, (7) : 785-797
Stjernbrandt, Albin; Carlsson, Daniel; Pettersson, Hans; et al.
2018
Annals of Work Exposures and Health, Oxford University Press 2018, Vol. 62, (3) : 328-338
Shirdel, Mariam; Andersson, Britt M.; Bergdahl, Ingvar; et al.
2017
Annals of Work Exposures and Health, Oxford University Press 2017, Vol. 61, (8) : 1029-1034
Shirdel, Mariam; Wingfors, Håkan; Andersson, Britt M.; et al.
2017
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 90, (7) : 587-595
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Andersson, Martin; et al.
2017
NOSA Aerosol Symposium, Lund, Sweden, March 20-22,2017
Shirdel, Mariam; Andersson, Britt; Liljelind, Ingrid; et al.
2016
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 75, (33200)
Björ, Bodil; Burström, Lage; Liljelind, Ingrid; et al.
2015
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2/2015
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Andersson, Martin; et al.
2014
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2014:1
Liljelind, Ingrid; Svensson, Mona; Wahlström, Jens
2013
Annals of Occupational Hygiene, Oxford University Press 2013, Vol. 57, (8) : 1065-1077
Liljelind, Ingrid; Pettersson, Hans; Nilsson, Leif; et al.
2012
Contact Dermatitis, John Wiley & Sons 2012, Vol. 66, (2) : 101-105
Hamada, Haneen; Isaksson, Marléene; Bruze, Magnus; et al.
2012
Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen: nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitet och sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt perspektiv : slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2), Vasa: Yrkeshögskolan Novia 2012 : 65-75
Glader, Annika; Liljelind, Ingrid
2012
Indoor + Built Environment, London, England: Sage Publications 2012, Vol. 21, (5) : 651-662
Glader, Annika; Liljelind, Ingrid
2011
Annals of Occupational Hygiene, Oxford Journals 2011, Vol. 55, (3) : 296-304
Liljelind, Ingrid; Wahlström, Jens; Nilsson, Leif; et al.
2010
Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control, Sage Publications 2010, Vol. 29, (1) : 33-39
Burström, Lage; Hagberg, Mats; Liljelind, Ingrid; et al.
2010
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 83, (3) : 283-290
Liljelind, Ingrid; Wahlström, Jens; Nilsson, L; et al.
2010
Annals of Occupational Hygiene, Oxford Journals 2010, Vol. 54, (1) : 31-40
Liljelind, Ingrid; Norberg, C; Egelrud, L; et al.
2010
Risk Analysis, Vol. 30, (3) : 488-500
Pettersson-Strömbäck, Anita Elisabeth; Liljelind, Ingrid Elisabeth; Nordin, Steven; et al.
2009
Journal of environmental monitoring : JEM, Vol. 11, (1) : 160-5
Liljelind, Ingrid E; Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Nilsson, Leif O
2008
The Annals of occupational hygiene, Vol. 52, (8) : 685-94
Hagström, Katja; Lundholm, Cecilia; Eriksson, Kåre; et al.
2008
The Annals of occupational hygiene, Vol. 52, (7) : 663-671
Pettersson-Strömbäck, Anita; Liljelind, Ingrid; Neely, Greg; et al.
2007
Annals of Occupational Hygiene, Vol. 51, (4) : 407-13
Liljelind, Ingrid E; Michel, Ingegerd; Damm, Maria; et al.
2006
Annals of Occupational Hygiene, Oxford: Pergamon Press 2006, Vol. 50, (4) : 371-377
Lampa, Erik G.; Nilsson, Leif; Liljelind, Ingrid E.; et al.
2006
American Journal of Industrial Medicine, New York: Liss 2006, Vol. 49, (2) : 93-101
Bergdahl, Ingvar A; Gerhardsson, Lars; Liljelind, Ingrid E; et al.
2005
Journal of Environmental Monitoring, Vol. 7, (5) : 519-23
Liljelind, Ingrid E; Eriksson, Kåre A; Nilsson, Leif O; et al.
2005
Annals of Occupational Hygiene, Vol. 49, (6) : 529-533
Eriksson, Kåre; Liljelind, Ingrid; Fahlén, Jessica; et al.
2005
International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 35, (9) : 831-842
Rehn, Börje; Lundström, Ronnie; Nilsson, Leif; et al.
2002
Journal of Environmental Monitoring, Royal Society of Chemistry 2002, Vol. 4, (5) : 706-710
Sunesson, Anna-Lena; Liljelind, Ingrid; Sundgren, Margit; et al.
2001
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Tyoterveyslaitos, Finnish Institute of Occupational Health 2001, Vol. 27, (5) : 311-317
Liljelind, Ingrid E; Rappaport, Stephen M; Levin, Jan-Olof; et al.
2000
Applied occupational and environmental hygiene, Vol. 15, (2) : 195-202
Liljelind, IE; Strömbäck, AE; Järvholm, BG; et al.
Söderholm, Anna; Gruber, Michael; Claeson, Anna-Sara; et al.

Jag medverkar i undervisningen på Masterprogrammet för Arbetsliv och hälsa och undervisar samt handleder studenter vid tandteknikerutbildningen. Övrig undervisning riktar sig till olika aktörer inom Arbets- och miljömedicin inom regionen.