Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Lokal styrning i svenska utbildningsförvaltningar: mellanchefens roll

Doktorandprojekt Befattningarna skolchef och rektor är reglerade i skollagen medan mellanchefens roll inte är reglerad i lag. På det hela taget finns lite kunskap om befattningen.

Avhandlingens syfte är att studera om närvaron, eller frånvaron, av mellanchefer påverkar styrningen i utbildningsförvaltningar, det vill säga huruvida den här gruppen av tjänstemän underlättar eller försvårar administrativ effektivitet och på vilket sätt.

Doktorand

Linn Antonsson
Administratör, utbildning (tjänstledig), doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 30

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för skolledarutveckling, Lärarhögskolan, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsämne

Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Styrsystem har beforskats och beskrivits på det nationella planet. Betydligt mindre är känt om styrsystem på den lokala nivån och då inte minst i svenska kommuners utbildningsförvaltningar. Därutöver varierar kunskapen om skoltjänstemän på lokal nivå.

I ljuset av detta är avhandlingens syfte att studera om närvaron, eller frånvaron, av mellanchefer påverkar styrningen i utbildningsförvaltningar. Det vill säga huruvida den här gruppen av tjänstemän underlättar eller försvårar administrativ effektivitet och på vilket sätt.