Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lokal styrning i svenska utbildningsförvaltningar: mellanchefens roll

Doktorandprojekt Befattningarna skolchef och rektor är reglerade i skollagen medan mellanchefens roll inte är reglerad i lag. På det hela taget finns lite kunskap om befattningen.

Avhandlingens syfte är att studera hur mellanchefer påverkar styrningen i utbildningsförvaltningar.

Doktorand

Linn Antonsson
Administratör, utbildning (tjänstledig), doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 30

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för skolledarutveckling, Lärarhögskolan, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Styrsystem har beforskats och beskrivits på det nationella planet. Betydligt mindre är känt om styrsystem på den lokala nivån och då inte minst i svenska kommuners utbildningsförvaltningar. Därutöver varierar kunskapen om skoltjänstemän på lokal nivå.

I ljuset av detta är avhandlingens syfte att studera hur mellanchefer påverkar styrningen i utbildningsförvaltningar.