"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mekanismer för regeneration av muskulotendinös vävnad

Forskningsprojekt Vid skada på och/eller immobilisering av senor och muskler initieras processer i vävnaderna som riskerar att utvecklas till strukturella förändringar med funktionsnedsättningar. Vår forskning syftar till att etablera adekvata förebyggande åtgärder samt att hitta sätt att stimulera vävnadsregeneration

I projektet studeras senor, en vävnad rik på kollagen som sammanhåller muskler till ben. Lite är känt om musklernas roll vid senläkning. Nuvarande teorier är att musklerna genom kontraktioner bidrar till lokala förändringar i senan, som inflammation och mekanotransduktion, vilket stimulerar senläkning. Vi tror att muskelcellerna är en nyckelfaktor för senläkning. Genom att studera muskelcellernas produktion och frisättning av faktorer vid olika typer av belastning hoppas vi kunna finna metoder att förebygga samt stimulera skadade senor till optimerad senläkning.

Forskningsledare (PI)

Ludvig Backman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 03

Projektöversikt

Projektbeskrivning

Vi studerar även hur muskelvävnad, som av olika anledningar immobiliserats, kan bevaras för att möjliggöra återhämtning av funktion. Vi fokuserar på att utforska hur stamcellsterapi kan bevara muskelvävnad som denerverats (temporärt mist sin nervinnervering) för att göra en framgångsrik rehabilitering möjlig när muskeln återfått sin nervinnervering.

Senast uppdaterad: 2023-04-04