"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nationell policy möter lokala implementationsstrukturer

Forskningsprojekt I projektet "Nationell policy möter lokala implementationsstrukturer" studeras hur kommunernas ledarskap, på skolnämnds- och skolchefsnivå, påverkas av de förändringar i skolpolitiken som genomförs av regering och riksdag.

Ansvariga forskare: Olof Johansson och Elisabet Nihlfors, Professor STEP-gruppen, Uppsala universitet.

Projektansvarig

Olof Johansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 12

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-01-01 2015-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för skolledarutveckling

Forskningsområde

Pedagogik, Regionalvetenskap, Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Elisabet Nihlfors (ansvarig forskare)
    Professor
    STEP-gruppen, Uppsala universitet

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att studera hur kommunernas ledarskap på skolnämnds- och skolchefsnivå påverkas av de förändringar i skolpolitiken som regering och riksdag genomför. Kommer skolpolitiken att genomföras lika effektivt oberoende av vilken politisk sammansättning som den kommunala nämnden har? Har den kommunala förvaltningsorganisationen någon betydelse för hur nationell politik genomförs på lokal nivå? Vilken betydelse och vilka relationer finns mellan olika lokala aktörer som nämnden, skolchefen och skolledare?

Senast uppdaterad: 2022-10-28