Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nationell policy möter lokala implementationsstrukturer

Forskningsprojekt I projektet "Nationell policy möter lokala implementationsstrukturer" studeras hur kommunernas ledarskap, på skolnämnds- och skolchefsnivå, påverkas av de förändringar i skolpolitiken som genomförs av regering och riksdag.

Ansvariga forskare: Olof Johansson och Elisabet Nihlfors, Professor STEP-gruppen, Uppsala universitet.

Projektöversikt

Projektperiod

2009-01-01 2015-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Forskningsämne

Pedagogik, Regionalvetenskap, Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap

Projektansvarig

Personalbild Olof Johansson Olof Johansson Professor, senior, professor

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att studera hur kommunernas ledarskap på skolnämnds- och skolchefsnivå påverkas av de förändringar i skolpolitiken som regering och riksdag genomför. Kommer skolpolitiken att genomföras lika effektivt oberoende av vilken politisk sammansättning som den kommunala nämnden har? Har den kommunala förvaltningsorganisationen någon betydelse för hur nationell politik genomförs på lokal nivå? Vilken betydelse och vilka relationer finns mellan olika lokala aktörer som nämnden, skolchefen och skolledare?