"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Spårelement och reaktivitet för cement klinker i konventionella och framtida produktionsprocesser

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Som en del i det övergripande målet att drastiskt minska koldioxidutsläppen från cementproduktion är målet i projektet att studera effekterna av nya processkoncept och råmaterial på spårämnen och reaktiviteten av cementklinker. Specifika bidrag innefattar metod- och modellutveckling, validering relaterad till reaktivitet och spårämnen i cementklinkermaterial, samt studier av elektrifiering och separat kalcinering inom cementproduktion.

Projektansvarig

Amanda Vikström
Doktorand (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 17

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2026-12-31

Finansiering

Företagsforskarskolan 50 %

Cementa AB 50 %

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik

Projektbeskrivning

Projektet bidrar till omställningen av en av samhällets nyckelindustrier, cementproduktion, mot en hållbar framtid. Resultaten förväntas även vara tillämpbara inom andra industrisektorer.

Produktion av cement står för runt 7 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Genom att införa koldioxidinfångning och förvaring/användning i en elektrifierad process finns det potential att uppnå nära noll koldioxidutsläpp vid produktion av cement. Målet för projektet är att ta fram ny kunskap relaterad till förekomst och reaktionsvägar för spårelement i cementklinkerproduktion, samt nya metoder att karaktärisera reaktivitet hos cementklinker producerad med nya teknologier; kunskap som är nödvändig då teknikutvecklingen sannolikt innefattar nya värmekällor och högre koldioxidhalter i processgaserna vilket vi kan förmoda påverkar hela processkemin.

Doktoranden kommer vara en del av forskningsmiljön Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Centret är nära sammankopplat med forskningsgruppen Thermochemical Energy Conversion laboratory (TEC-lab) och KBC-miljön, och har tillgång till egen och delad forskningsinfrastruktur såsom Umeå Core Facility for Electron Microscopy (UCEM).

Projektet kommer planeras och genomföras i nära samarbete med Cementa AB, Sveriges enda producent av cement.

Senast uppdaterad: 2023-06-01