"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Styrning i svenska kommunala utbildningsförvaltningar: Mellanchefers autonomi och inflytande

Doktorandprojekt I centrum för doktorandprojektet står mellanchefer i svenska kommunala utbildningsförvaltningar. I projektet undersöks vad mellancheferna gör och vilket mandat de har att utföra sitt arbete.

Syftet med avhandlingen är att studera mellanchefer i svenska kommunala utbildningsförvaltningar och deras inflytande på skolans styrning. I projektet studeras vad mellanchefer gör och vad som tillåter dem att göra det. Institutionell struktur och normer förväntas påverka autonomi och i förlängningen skolans styrning. Autonomi är inneboende i den svenska administrativa modellen och projektet har för avsikt att reda ut hur mellanchefer kan använda, och faktiskt använder, sin autonomi.

Doktorand

Linn Antonsson
Administratör, utbildning (tjänstledig), doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 30

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för skolledarutveckling, Lärarhögskolan, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Doktoranden arbetar vid Statsvetenskapliga institutionen och Centrum för skolledarutveckling och är kopplad till Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU).

Senast uppdaterad: 2021-01-18