"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project

I Sverige samlar Bristningsregistret in data om förlossningsbristningar under det första året efter förlossningen, men kunskapen är knapphändig om hur kvinnors hälsa, välbefinnande och arbetsförmåga påverkas på längre sikt. Detta doktorandprojekt beskriver och jämför upplevelser av hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga ett till fem år efter uppkomst av en förlossningsbristning av tredje eller fjärde graden, där forskningsdata samlas in via webbaserad enkät, registerutdrag samt intervjuer.

Bild 1 studie 3.png

Här anmäler du intresse att delta i delstudie 1

Rekrytering till intervjustudierna (studie 1 och 2) är avslutad och resultat publiceras inom kort (status: december 2022).

Kontakta oss

Margareta Persson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 98
Katharina Tjernström
Universitetsadjunkt, doktorand
E-post
E-post
Telefon
0660-29 25 17
Maria Wiklund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 84
Inger Lindberg
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2023-01-03