Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project

I Sverige samlar Bristningsregistret in data om förlossningsbristningar under det första året efter förlossningen, men kunskapen är knapphändig om hur kvinnors hälsa, välbefinnande och arbetsförmåga påverkas på längre sikt. Detta doktorandprojekt beskriver och jämför upplevelser av hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga 1,5 till fem år efter uppkomst av en förlossningsbristning av tredje eller fjärde graden, där forskningsdata samlas in via webbaserad enkät, registerutdrag samt intervjuer.

Bild 1 studie 3.png

Bild 2 studie 3.png

Vem kan delta?

Du ska:

- ha fött barn mellan januari 2016 och juni 2019

- ha fått en förlossningsbristning av tredje eller fjärde graden

- ha avslutat din föräldraledighet efter barnets födelse

- inte vara gravid

- ha kvarstående besvär på grund av din förlossningsbristning

Hur går forskningsprojektet till?

Intervjustudie om hur dina besvär från förlossningsbristningen påverkar ditt vardagliga liv, din livskvalité och arbetsförmåga.

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan att behöva ange orsak.

Forskningsetiskt tillstånd finns.

Var hittar jag mer information och hur anmäler jag mig?

Mer information om hela intervjustudien och hela forskningsprojektet samt kontaktuppgifter till forskargruppen finns på vår projekthemsida.

Om du är intresserad av att delta i studien, anmäler du dig till forskargruppen via kontaktformuläret på intervjustudiens hemsida, se nedan.

Observera att vissa e-postmeddelanden från Umeå universitet med avsändare "namn@umu.se" hamnar i skräpposten hos mottagaren. Vi ber dig regelbundet kontrollera din skräppost för att inte missa meddelanden från forskargruppen.

Här anmäler du intresse att delta i delstudie 3

Kontakta oss

Margareta Persson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 98
Katharina Tjernström
Universitetsadjunkt, doktorand
E-post
E-post
Telefon
0660-29 25 17
Maria Wiklund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 84
Inger Lindberg
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post