"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project

I Sverige samlar Bristningsregistret in data om förlossningsbristningar under det första året efter förlossningen, men kunskapen är knapphändig om hur kvinnors hälsa, välbefinnande och arbetsförmåga påverkas på längre sikt. Detta doktorandprojekt beskriver och jämför upplevelser av hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga minst 18 månader efter uppkomst av en förlossningsbristning av tredje eller fjärde graden, där forskningsdata samlas in via webbaserad enkät samt intervjuer.

Bild 1 studie 3.png

   image1ubkc.png

Enkäten är stängd. Tack för visat intresse!

Delstudie 1 och 2

Rekrytering till intervjustudierna (studie 1 och 2) är avslutad och båda artiklarna är publicerade, se Studieresultat.  

Delstudie 3 och 4

Datainsamling till enkätstudierna (studie 3 och 4) är avslutad och dataanalys är påbörjad (status: mars 2024).

Senast uppdaterad: 2024-05-13