"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project

I Sverige samlar Bristningsregistret in data om förlossningsbristningar under det första året efter förlossningen, men kunskapen är knapphändig om hur kvinnors hälsa, välbefinnande och arbetsförmåga påverkas på längre sikt. Detta doktorandprojekt beskriver och jämför upplevelser av hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga minst 18 månader efter uppkomst av en förlossningsbristning av tredje eller fjärde graden, där forskningsdata samlas in via webbaserad enkät samt intervjuer.

Bild 1 studie 3.png

   image1ubkc.png

Här kan du svara på webbenkäten till delstudie 3 och 4

https://redcap.link/sfinkterruptur

  imagen6mxd.png

När du lämnat samtycke att delta i enkäten kommer du att få svara på 8 delenkäter samt en avslutande fråga. För varje delenkät anges antal frågor och uppskattad tidsåtgång. När du besvarat frågorna i en delenkät klickar du på "Spara" längst ned på sidan för att registrera dina svar och komma till nästa delenkät. Observera att du inte kan backa i enkäten. Vi uppskattar att hela enkäten tar ungefär 40 minuter att besvara. Du kan pausa webbenkäten och återkomma vid en senare tidpunkt. Denna webbenkät består delvis av vedertagna frågeinstrument som ursprungligen är riktade till både män och kvinnor. Vedertagna frågeinstrument får inte ändras i sitt innehåll eller utformning. Detta innebär att du till exempel kan få liknande frågor flera gånger i denna webbenkät eller att frågorna även är utformade att passa män.

Tack för ditt deltagande!

Delstudie 1 och 2

Rekrytering till intervjustudierna (studie 1 och 2) är avslutad och första artikeln är publicerad samt andra artikeln är submitterad till en vetenskaplig tidskrift (status: oktober 2023).

Senast uppdaterad: 2023-11-20