"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling

Forskningsprojekt Ett viktigt problem som har diskuterats både i Sverige och internationellt är glappet mellan människors påstådda medvetenhet/kunskaper om miljöproblem (klimatförändring) och hur de faktiskt beter sig när det gäller miljön. Projektet syftar till att utveckla tvärvetenskaplig kunskap om processer som rör stadens utveckling och åtgärder för energisparande möjligheter utifrån ett beteende-, politiskt, genus-, och tekniskt perspektiv.

Det syftar till att bilda en vetenskapligt grundad kunskapsbas för utvecklingsplaner på kommunal och stadsnivå. Avsikten är utöver att generera tvärvetenskaplig vetenskaplig kunskap inom detta område, också att utgöra ett viktigt underlag för policyutveckling och beslutsfattande kring policyåtgärder, samt att ge praktiskt implementeringsbara resultat av hög relevans för en hållbar stadsutveckling.

Projektansvarig

Annika Nordlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 30

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-12-30 2016-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Elektroteknik och systemteknik, Energiteknik, Psykologi, Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektmål:
Projektet syftar till att öka graden av tvärvetenskaplig kunskap om den komplexa relationen mellan människans beteende och teknik och de möjligheter som användandet av öppen data på kommunnivå har för både den kommunala planeringsprocessen och forskning, där fokus ligger efterfrågesidan av energirelaterade frågor om stadens utveckling, mer specifikt bebyggelse, infrastrukturfrågor dels genom att:
i)Testa och utvärdera existerande smarta tekniska lösningar för energibesparing och resande (till och från hemmet, arbete och studier samt för besök på t.ex. Norrlands Universitetssjukhus). Målet är att studera hur förekommande tekniska lösningar för energieffektivitet i relation till boende och transporter (t.ex. av energibolag tillhandahållna ”Appar” för energianvändningsuppföljning [monitoring] och förekommande reseplanerare) kan leda till minskad energianvändning.
ii)Öka kunskapen om människors energirelaterade beteende och hur det kan påverkas i en mer energismart riktning i relation som ett resultat av rådande politik inom områdena energi och transport (för boende, arbete kommersiella och privata resor) och potentiella politiska konsekvenserna av detta.
iii)Att utveckla och tillämpa tvärvetenskapliga hållbarhetskriterier för offentliga byggnaders och bostäders byggande och renovering. Målet är att skapa mervärde i form av sociala förmåner i form av energieffektiv och hållbar renovering.
Senast uppdaterad: 2023-01-12