"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Uppskalning av grundforskning för biomassaförgasning

Forskningsprojekt En stor del av forskningen i Bio4Energy från främst plattformen för termokemiska omvandlingsteknologier, men också till viss del från plattformen för systemanalys och bioekonomi, har varit inriktad på förgasning av biomassa. Det övergripande målet med det aktuella projektet är att bidra ytterligare till utvecklingen av teknologin medströmsförgasning genom att skala upp några av våra grundläggande forskningsresultat till pilotskaleförsök.

För utveckling av biomassaförgasning har ett antal forskningsfrågor identifierats att vara i stort behov av information om effekterna av uppskalning. Målet med det aktuella projektet är att utvärdera grundforskningsresultat i pilotskala, föreslå förbättringar för tekniken och att lyfta fram ytterligare forskningsbehov.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2020-12-31

Finansiering

Bio4Energy strategiska medel, 1,2 Mkr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Externa medverkande

Rise ETC, LTU

Forskningsområde

Energiteknik, Kemi
Senast uppdaterad: 2022-05-02