"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arktiska Ekosystem

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen ger utökad kunskap om processer över arktiska och subarktiska terrestra ekosystem. Den ska ge förståelse för hur ekosystemprocesser regleras av abiotiska och biotiska faktorer, såsom näringstillgång, det arktiska klimatet och interaktioner mellan växt-jord och organismer. Särskilt fokus kommer att ligga på potentiella effekter av klimatförändringar på ekosystemprocesser och på återkopplingsmekanismer från arktiska ekosystem till klimatsystem. Kursen ger en översikt över hur kontroller och effekter på ekosystemprocesser beror på tidsmässiga och rumsliga skalor. Att vara i och uppleva den arktiska miljön och dess ekosystem är en väsentlig del av kursen och exkursioner i olika ekosystem ingår. Kursen ges av forskare vid Climate Impacts Research Center i Abisko och har en stark koppling till pågående forskning.

Kursen indelas i följande moduler:

Modul 1, Teoretisk del, 7.5 högskolepoäng

Denna del består av föreläsningar, seminarier och exkursioner för att ge fördjupade kunskaper och förståelse för ekologiska processer i arktiska och subarktiska terrestra miljöer. Ekologiska frågor behandlas från processnivå till landskapsnivån och över olika tidsskalor. Klimatförändringarnas effekter på arktiska och subarktiska ekosystem och deras potentiella återkoppling diskuteras.

Modul 2, Projektarbete, 7.5 poäng

Denna del omfattar en fördjupad studie av abiotiska och biotiska processer i arktisk och subarktiska terrestra ekosystem för att ge direkt erfarenhet i arktiskt ekologisk forskning. Projektarbetet görs i mindre grupper och omfattar alla delar av ett forskningsprojekt inklusive hypotesprövning, planering och genomförande av fältarbete, analys av data och rapportskrivning. Hypotesen ska testas och resultaten kommer att presenteras både muntligt och som en skriven rapport.

Praktisk information: Studentboende för kursdeltagare kommer att finnas på Abisko Scientific Research Station.

Anmälan och behörighet

Arktiska Ekosystem, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

30 oktober 2023

Studieort

Abisko

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

120 hp varav 60hp i biologi inklusive 15hp inom ekologi eller 60 hp geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp biologi, eller motsvarande kunskaper.
Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50101

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Ellen Dorrepaal