Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika discipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Jan Oscarsson Lab
Vår grupp studerar mekanismer hos bakterien A. actinomycetemcomitans i samband med parodontala sjukdomar.
Jenny Persson Lab
Models and cellular pathways in cancer metastasis and targeted therapies
Forskningsområde: Cancer
Joacim Rocklöv Lab
Gruppen forskar om vad som driver framväxt och spridning av infektionssjukdomar i olika delar av världen
Forskningsområde: Ekologi, Infektionsbiologi
Johan Henriksson Lab
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.
Johan Hultdin
Vitamin D in bladdercancer
Forskningsområde: Cancer
Johan Normark lab
Vår forskning handlar om immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Johan Trygg Chemometrics Lab
Vi använder avancerad dataanalys för att förstå komplexa biologiska system mha datadrivna modelleringsverktyg.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Jonas Barandun Lab
Gruppen studerar makromolekylära komplex av specialiserade patogena organismer.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Jonas von Hofsten-forskargrupp
Muskelutveckling och specificering av fibertyper.
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Juan Jiang
En fundamental fråga i motorisk kontroll är hur diskreta moduler för rörelser koordineras till kvalificerade motoriska akter, exempelvis som att...
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudie
Jörgen Johansson Lab
Stressreglerande mekanismer och RNA-medierad reglering i bakteriepatogenen Listeria monocytogenes .
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Karin Nylander
Forskargrupp professor Karin Nylander och professor Robin Fåhraeus.
Forskningsområde: Cancer
Karina Persson Lab
Vår grupp studerar struktur och funktion av bakteriella virulensfaktorer.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi