Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper

Forskning bedrivs ofta i grupper eller profilområden av forskare med gemensamma forskningsintressen. Grupperna kan vara tvärvetenskapliga och ha medlemmar från olika discipliner och kan alltså finnas listade under en eller flera fakulteter.

A - Ö

Organisk elektronik och fotonik
Organisk elektronik omfattar utveckling av elektroniskt och optiskt aktiva organiska material och realisering av nydanande och praktiska komponente...
Forskningsområde: Fysik
Paleolimnologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Miljövetenskap
Paolo Medini-forskargrupp
Information finns endast på engelska.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Parallel and High-Performance Computing
Läs mer om forskningsgruppen Parallel and High-Performance Computing.
Forskningsområde: Datavetenskap
Parallel and Scientific Computing
Mer information kommer.
Forskningsområde: Datavetenskap
Paulina Wanrooij
Mitokondriellt DNA.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Per Petersson-forskargrupp
Forskningsgruppens mål är att förstå hur olika delar av nervsystemet samverkar för att styra beteenden.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Per Stål-forskargrupp
Vår grupp bedriver translationell forskning riktad mot frisk och sjuk skelett- och hjärtmuskulatur. Vår forskning omfattar studier av muskler och...
Forskningsområde: Klinisk medicin, Molekylär medicin
Per-Arne Oldenborg-forskargrupp
Vår forskargrupp arbetar med att öka kunskapen om det medfödda immunförsvarets funktioner. Vi studerar mekanismer som reglerar funktionen hos...
Pernilla Wikström
Biomarkörer för aggressiv prostatacancer.
Forskningsområde: Cancer
Peter Andersen
Vi bedriver klinisk och pre-klinisk forskning om amyotrofisk lateralskleros (ALS) och frontolateral demens (FTD).
Forskningsområde: Neurovetenskap
Peter Lind Lab
Modellerar och förutsäger evolution av biofilmbildande eller antibiotikaresistens hos Pseudomonas bakterier.
Psykisk hälsa och välbefinnande i sociala och sjukvårdande verksamheter
Forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård
Forskningsområde: Socialt arbete
Psykisk ohälsa och den digitala sfären
Forskningen utgår från en profil vid Institutionen för socialt arbete som fokuserar verksamheter inom hälso- och sjukvård samt psykiatriska...
Regionala ekonomier i förändring
Regionala ekonomier är under förändring. En ständigt pågående strukturomvandling tillsammans med plötsliga kriser gör att nya ekonomiska aktivitete...