Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Fakultetens kommittéer

Vid humanistiska fakulteten finns för närvarande sex kommittéer som handlägger och bereder ärenden på uppdrag av dekan och fakultetsnämnden.

Anställningskommittén
Anställningskommittén

Bereder ärenden kring anställning av lärare och forskare.

Budgetkommittén
Budgetkommittén

Bereder budgetfrågor för grundutbildning, forskning och forskarutbildning.

Forskningsstrategiska kommittén
Forskningsstrategiska kommittén

Utarbetar och följer upp strategier och långsiktiga mål för forskningen.

Hedersdoktoratkommittén
Hedersdoktoratkommittén

Varje år utser humanistiska fakulteten en eller flera hedersdoktorer som promoveras vid årshögtiden.

Kommittén för lika villkor
Kommittén för lika villkor

Sprider erfarenheter och föreslår åtgärder till fakultetsnämnden utifrån universitetets planer inom området.

Utbildningsstrategiska kommittén
Utbildningsstrategiska kommittén

Utarbetar långsiktiga mål för fakultetens utbildning på alla nivåer.