"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Fakultetens kommittéer

Vid humanistiska fakulteten finns för närvarande sex kommittéer som handlägger och bereder ärenden på uppdrag av dekan och fakultetsnämnden.

Anställningskommittén

Bereder ärenden kring anställning av lärare och forskare.

Budgetkommittén

Bereder budgetfrågor för grundutbildning, forskning och forskarutbildning.

Forskningsstrategiska kommittén

Utarbetar och följer upp strategier och långsiktiga mål för forskningen.

Hedersdoktorer vid humanistiska fakulteten

Hedersdoktorer utses varje år av fakultetsnämnden och promoveras vid universitetets årshögtid.

Kommittén för lika villkor

Sprider erfarenheter och föreslår åtgärder till fakultetsnämnden utifrån universitetets planer inom området.

Utbildningsstrategiska kommittén

Utarbetar långsiktiga mål för fakultetens utbildning på alla nivåer.

Senast uppdaterad: 2018-11-13