"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Samarbeta med oss

Forskare och lärare vid humanistiska fakulteten förmedlar kontinuerligt sin forskning på skolor, bibliotek, museer och föreningar. Många deltar också i samhällsdebatten och kulturliv genom att medverka i olika medier som skribenter och experter. Bildmuseet är med sina utställningar och föreläsningsserier en av fakultetens mest utåtriktade verksamheter.

Forskningsresultat och andra nyheter sprids via pressmeddelanden och olika webbplattformar. Information om forskningsprojekt tillgängliggörs i forsknings- och publiceringsdatabaser och flera av institutionerna arrangerar egna fortbildningsdagar för lärare och olika former av öppet hus.

Populära publika arrangemang

Bildmuseet visar utställningar med internationell samtidskonst och bildkultur, och i anslutning till utställningarna arrangeras programverksamhet och föreläsningsserier. Föreläsarna är ofta nationella och internationella gäster eller forskare inom fakulteten.

Fakulteten bjuder in till publika vetenskapsluncher och medverkar återkommande med populärvetenskapliga föreläsningar vid olika evenemang i Umeå med omnejd.

Genom företagsforskarskolan bjuder humanistiska fakulteten in företag och organisationer till samarbete. Humanistisk undervisning och forskning ger kunskap om människan som kultur- och språkvarelse. Humanistisk kompetens får idag en allt starkare betydelse för kunskapsalstring och företagsutveckling.

Våra studenter, en resurs på företag och i organisationer

För att ytterligare stärka samarbetet med näringslivet och ge våra studenter en chans att tillämpa och visa upp de humanistiska kompetenser de har tillägnat sig under sina studier har vi utvecklat en särskild kurs, Humanister i praktiska projekt - HIPP. I den ingår tre veckors verksamhetsförlagd utbildning på ett företag, i en myndighet eller i en organisation där studenten arbetar i ett tillämpat projekt.

Fakulteten är en del av universitetets strategiska råd för samverkan och innovation

Högskolelagens 2§ är tydlig: "I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta."

Umeå universitetet genomsyras därför av ett brett samhällsengagemang och ett entreprenöriellt förhållningssätt. Universitetet har tydliga och väl kända incitament för samverkansarbetet. Samverkan är väl integrerad i universitetets samlade verksamhet.

Vetenskapsluncher

Umeå universitets luncher med populärvetenskap håller till på Curiosum. Alltid på torsdagar kl 12.15.

Kultur på campus

Musik, humor, litteratur, nycirkus och lite till.

Hedersdoktorer vid humanistiska fakulteten

Hedersdoktorer utses varje år av fakultetsnämnden och promoveras vid universitetets årshögtid.

Senast uppdaterad: 2018-11-20