"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Bild på kirurgiteamet som utför kirurgi.

Bild: Pixabay

Kirurgi

Kirurgi är en medicinsk metod där man botar och lindrar sjukdomar genom manuella ingrepp i kroppen. Vi bedriver forskning och utbildning inom olika kirurgiska områden, inklusive traumatologi, kärlkirurgi, cancerkirurgi och bukväggskirurgi. Genom att öppna, reparera eller avlägsna återställer vi hälsa och möjliggör ett bättre liv. Kirurgi är en dynamisk disciplin som ständigt utvecklas för att möta de komplexa behoven i människokroppens skiftande landskap.

Vår målsättning

  • Att ge forskare och forskarhandledare en bra miljö där de kan bedriva kirurgisk forskning som är nationellt och internationellt konkurrenskraftig.
  • Att forskarutbilda doktorander.
  • Att ge de studerande kunskap om diagnostik, behandling och dokumentation av kirurgiska sjukdomstillstånd.
  • Att bevara en stark anknytning till Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus och till övriga kirurgiska kliniker i regionen.

Vi samarbetar nära med Kirurgcentrum och den kirurgiska sjukvård som de bedriver, både när det gäller forskning och utbildning.

Kunskapscentrum i katastrofmedicin

Kunskapscentrum i katastrofmedicin är en forskargrupp som arbetar i separat lokal på campusområdet (KBC-huset). KcKM har utvecklats tillsammans med socialstyrelsen och har som syfte att dels forska om katastrofmedicin, dels utbilda personal inom räddningstjänst och ambulanssjukvård i att ge bästa möjliga vård till människor som drabbats i svåra olyckor. Lär mer om KcKMs verksamhet genom länken nedan. 

Olycksplats
Kunskapscentrum i katastrofmedicin

Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM) är ett kunskapscentra inom det katastrofmedicinska området. Vi är en...

Forskningsprojekt inom Kirurgi

Abdominell rektusdiastas och främre bukväggsbråck
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 oktober 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Systeminflammatorisk respons vid kolorektal cancer – samspel mellan värd och tumör
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
GUMP
Tid 1 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
SHIFT
Tid 1 januari 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Bulging efter nefrektomi
Tid 1 januari 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
The BRECLIM trial
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
MED1stMR
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt

Forskningsgrupper

Martin Rutegård lab
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin

Avhandlingar och publikationer

Avhandlingar

Avhandlingar inom kirurgi

Senast uppdaterad: 2024-04-05