"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avslutade forskningsprojekt

Hälsa och livsvillkor för hbtqi-personer över 65 år: en intervjustudie
Tid 1 augusti 2022 till 31 juli 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
En intervjustudie med migranter som lever med hiv i Sverige
Tid 1 mars 2021 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
IFO över gränser - om samverkan över kommungränser för en kunskapsbaserad socialtjänst
Tid 7 januari 2021 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta erfarenheter och matnyttiga lärdomar?
Tid 1 januari 2021 till 31 juli 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk hälsa på lika villkor
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekt av Covid-19-relaterade folkhälsoåtgärder på ensamhet bland äldre inom äldrevård
Tid 1 december 2020 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Upplevelser, reaktioner och agerande i tidig fas av covid-19 pandemin
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 mars 2020 till 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mäns sexuella och reproduktiva hälsa: hälso- och sjukvårdens erfarenheter och organisation
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Goda år - ett nytt mått för utvärdering av välfärdsinsatser
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan mental hälsa och vård bland unga i Kambodjas fängelser förbättras?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur agerar föreningsaktiva ungdomar tillsammans för att påverka ungas alkoholkonsumtion?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan den hälsofrämjande Salut-satsningen för barn och föräldrar bidra till befolkningens hälsa?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland unga migranter i Sverige
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stärka ungdomars motståndskraft (resilience) och mentala hälsa i norra Indien
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Policy och hälsosystemforskning: att stärka samhällsbaserade hälsosystem
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälso- och sjukvårdsutnyttjande bland äldre på landsbygden i Tanzania: Har sjukförsäkring betydelse?
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Komplexa ojämlikheter i psykisk hälsa och ohälsa
Tid 1 november 2016 till 30 september 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
ZikaPLAN – nätverk för bekämpning av epidemier av smittsamma sjukdomar
Tid 1 oktober 2016 till 30 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ungdomars psykiska hälsa under hög- och lågkonjunktur
Tid 1 februari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Är en bättre folkhälsa värd sitt pris?
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälsosystemforskning till stöd för innovationer och hållbar socioekonomisk utveckling
Tid 1 juli 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Befolkningens motståndskraft mot klimatförändringars påverkan på folkhälsan
Tid 1 maj 2015 till 30 maj 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grundläggs ojämlikhet i hälsa tidigare i livet?
Tid 1 februari 2015 till 30 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Applicering av ett jämlikhetsperspektiv på kardiovaskulär prevention i norra Sverige
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förbättrad forskningskapacitet och kompetens för utveckling av varningssystem för denguefeber
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur, varför och under vilka omständigheter är hälsovård ungdomsanpassad?
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förbättringsarbete inom äldreomsorgen med hjälp av kvalitetsregister
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälso- och genusrelaterade konsekvenser av klimatförändring i östra Indonesien
Tid 2 september 2013 till 31 augusti 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Uppföljning av en jämlik hälsoutveckling i Tigray-regionen i Etiopien
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Könsidentitet och männens våld mot kvinnor i Nicaragua
Tid 1 september 2012 till 1 september 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan man motivera vårdgivare till att arbeta mot våld i intima relationer?
Tid 1 maj 2012 till 30 april 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
INDEPTH Training and Research Centres of Excellence (INTREC)
Tid 1 januari 2012 till 30 juni 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Övervakning och kontroll av denguefeber (DengueTools)
Tid 1 september 2011 till 28 februari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vitamin-D-brist hos Invandrare i Norra Sverige (VIDI) – Förekomst och behandling
Tid 1 september 2009 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Registerbaserad forskning om barndomen för livslång hälsa och välfärd
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
På väg mot uthållighet i innovationer och organisatoriskt lärande inom vården
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2023-02-13