Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care

NOEHHC utgörs av en tvärvetenskaplig forskargrupp på Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå universitet

NOEHHCs syften

  • Bevaka sociala ojämlikheter i hälsa och vård i Norrland;
  • Genomföra forskning om olika aspekter av social ojämlikheter i hälsa och vård;
  • Erbjuda relevant kunskap om ojämlikheter för beslutsfattare i Norrland


Senaste nyheter

[Januari 2020]

Nyhetsbrev Svensk Socialmedicinsk Förening

Den 4-5 maj 2020 samlas vi inom svensk socialmedicin för att diskutera viktiga frågor – save the dates!

  • Rundabordssamtal kl 13-16 följt av Årsmöte den 4 maj kl 17-19 i Stockholm, där vi bland annat fattar beslut om stadgeändring för att bli
    medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS)
    • Vårmöte Jämlik hälsa i Sverige den 5 maj tillsammans med SLS och Svensk Förening för Allmänmedicin på Klara Östra Kyrkogatan – program kommer

 

  • Kostnadsfri SK-kurs i socialmedicin 5-6 okt & 11 nov 2020 i Uppsala: Ojämlik hälsa och hälsoutveckling i det marginaliserade samhället.

Öppen för ST i socialmedicin samt andra specialiteter, ”gråblockare” och
tilläggsspecialister. Sprid informationen! Anmälan senast 1 maj, max 16 platser! https://sk-kurser.socialstyrelsen.se

[Social Medicine journal nytt nummer]

Vol 12, No 2 (2019)

[Socialmedicinsk tidskrift nytt nummer] 

Sjukförsäkringen i dag och i morgon; Vol 96, Nr 5 (2019)

Uppkommande händelser

Save the date: DevRes 2021 on June 14-16 2021 at Umeå University in Umeå, Sweden!

The theme for this years conference is Advancing Sustainable Transformation.

Våra senaste publikationer

Nyamande FN, Mosquera PA, San Sebastián M, Gustafsson PE. Intersectional equity in health care: assessing complex inequities in primary and secondary care utilization by gender and education in northern Sweden. Int J Equity Health. 2020 Sep 11;19(1):159. doi: 10.1186/s12939-020-01272-7.

Jonsson F, Goicolea I, Christianson M, Carson DB, Wiklund M. Landscapes of care and despair for rural youth - a qualitative study in the northern Swedish 'periphery'. Int J Equity Health. 2020 Oct 2;19(1):171. doi: 10.1186/s12939-020-01288-z.

Jonsson F, Goicolea I. "We believe in you, like really believe in you": Initiating a realist study of (re)engagement initiatives for youth not in employment, education or training with experiences from northern Sweden. Eval Program Plann. 2020 Dec;83:101851. doi: 10.1016/j.evalprogplan.2020.101851.

Gotfredsen AC, Goicolea I, Landstedt E. Carving out space for collective action: a study on how girls respond to everyday stressors within leisure participation. Int J Qual Stud Health Well-being. 2020 Dec;15(1):1815486. doi: 10.1080/17482631.2020.1815486.

San Sebastián M, Edin-Liljegren A, Jonsson F. Rural-urban differences in suicide attempts and mortality among young people in northern Sweden, 1998-2017: A register-based study. Scand J Public Health. 2020 Jul 17:1403494820939018. doi: 10.1177/1403494820939018.