Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care

NOEHHC utgörs av en tvärvetenskaplig forskargrupp på Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå universitet

NOEHHCs syften

  • Bevaka sociala ojämlikheter i hälsa och vård i Norrland;
  • Genomföra forskning om olika aspekter av social ojämlikheter i hälsa och vård;
  • Erbjuda relevant kunskap om ojämlikheter för beslutsfattare i Norrland


Senaste nyheter

[Januari 2020]

Nyhetsbrev Svensk Socialmedicinsk Förening

Den 4-5 maj 2020 samlas vi inom svensk socialmedicin för att diskutera viktiga frågor – save the dates!

  • Rundabordssamtal kl 13-16 följt av Årsmöte den 4 maj kl 17-19 i Stockholm, där vi bland annat fattar beslut om stadgeändring för att bli
    medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS)
    • Vårmöte Jämlik hälsa i Sverige den 5 maj tillsammans med SLS och Svensk Förening för Allmänmedicin på Klara Östra Kyrkogatan – program kommer

 

  • Kostnadsfri SK-kurs i socialmedicin 5-6 okt & 11 nov 2020 i Uppsala: Ojämlik hälsa och hälsoutveckling i det marginaliserade samhället.

Öppen för ST i socialmedicin samt andra specialiteter, ”gråblockare” och
tilläggsspecialister. Sprid informationen! Anmälan senast 1 maj, max 16 platser! https://sk-kurser.socialstyrelsen.se

[Social Medicine journal nytt nummer]

Vol 12, No 2 (2019)

[Socialmedicinsk tidskrift nytt nummer] 

Sjukförsäkringen i dag och i morgon; Vol 96, Nr 5 (2019)

Uppkommande händelser

Save the date: DevRes 2020 on August 24-26 2020 at Umeå University in Umeå, Sweden!

The theme for this years conference is Advancing Sustainable Transformation.

Våra senaste publikationer

Degerlund Maldi K, San Sebastian M, Gustafsson PE, Jonsson F. Widespread and widely widening? Examining absolute socioeconomic health inequalities in northern Sweden across twelve health indicators. Int J Equity Health 2019 Dec 18; 18(1): 197. doi: 10.1186/s12939-019-1100-5

Jonsson F, Goicolea I, San Sebastian M. Rural-urban differences in health among youth in northern Sweden: an outcome-wide epidemiological approach. Int J Circumpolar Health 2019; 78(1): 1640015. doi: 10.1080/22423982.2019.1640015

San Sebastián M, Mosquera PA, Gustafsson PE. Do cardiovascular disease prevention programs in northern Sweden impact on population health? An interrupted time series analysis. BMC Public Health. 2019 Feb 15;19(1):202. doi: 10.1186/s12889-019-6514-x.

Szilcz M, Mosquera PA, San Sebastián M, Gustafsson PE. Income inequalities in leisure time physical inactivity in northern Sweden: A decomposition analysis.Scand J Public Health. 2019 Jan 11:1403494818812647. doi: 10.1177/1403494818812647.

Hultstrand Ahlin C, Carson D, Goicolea I. "There is no reward penny for going out and picking up youths": issues in the design of accessible youth healthcare services in rural northern Sweden. BMC Res Notes. 2019 Feb 4;12(1):74. doi: 10.1186/s13104-019-4108-4.