"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbets- och miljömedicin

Den arbets- och miljömedicinska forskningen som bedrivs vid Avdelningen för hållbar hälsa kan delas in i tre ämnesområden; Arbetsmiljö och hälsa, Miljö, klimat och hälsa samt Levnadsvanor och hälsa. Forskningen vid avdelningen berör risk- och friskfaktorer såväl i den allmänna miljön som i arbetslivet och vardagen.

Aktuellt

Bild på Aedes aegypti
AI och matte ger beredskap mot smittor i ändrat klimat

Genom att låta AI räkna på klimatförändringar och resmönster kan nya sjukdomsutbrott förutses.

Astmasjukt barn inhalerar astmamedicin.
Tillfrisknande från barnastma vanligare än vid vuxendebut

En avhandling visar att faktorer i tidig barndom spelar en betydande roll för långtidsprognosen av astma.

Flammor från intensiv skogsbrand med mänskliga silhuetter i förgrunden
Brådskande behov av att hejda klimatförändringar

Om det inte görs, kan extremväder och sjukdomar drabba Europa, enligt en rapport från Lancet Countdown.

Bild på kontorslandskap
Målet är långsiktigt friska arbetsplatser

Jens Wahlström har tilldelats närmare 4 miljoner kronor för ett projekt med sikte på hållbar arbetsmiljö.

Närbild på hand som håller cigarett.
Lungcancer minskar inte i takt med minskad rökning

Trots minskad rökning, sjunker inte lungcancer lika mycket. Bland kvinnor har det ökat, visar studie.

Hand som håller en spurta med TBE vaccin.
Studie ska utvärdera TBE-vaccination

Studien ska utvärdera kunskap, medvetenhet och praxis kring TBE-vaccination.

Vår forskning

Inom ämnet Arbets- och miljömedicin bedrivs forskning med stor bredd men där grunden och det gemensamma målet är att kunna bidra till en hållbar hälsa. Hur kan vi förbättra vår miljö, vårt arbetsliv och våra levnadsvanor så att vi vinner hälsa både idag och på lång sikt? Vår forskning om orsaker och samband berör därför både risk- och friskfaktorer såväl i den allmänna miljön som i arbetslivet och i vardagen.

Vissa studier undersöker effekter av förebyggande åtgärder eller beteendeförändringar, andra bedömer hur föroreningar i luften påverkar demenssjukdom och andra hur olika kontor och arbetssätt i form av hybridarbete påverkar hälsa och produktivitet.

Våra tre profilområden

Levnadsvanor och hälsa

Forskning som rör levnadsvanornas betydelse för en hållbar hälsa.

Arbetsmiljö och hälsa

Forskning kring arbetsmiljöns betydelse för vår hälsa.

Miljömedicin, klimat och hälsa

Forskning med fokus på vår omgivningsmiljö och hur den påverkar hälsan.

Vår forskning kring levnadsvanor fokuserar på betydelsen av fysisk aktivitet, matvanor och rökning samt på orsaker till astma och allergier. Ett viktigt arbete sker inom OLIN-studierna i Norrbotten där fokus är att förebygga obstruktiva lungsjukdomar såsom KOL, astma och allergier.
Vi bedriver även kliniknära forskning tillsammans med Beteendemedicin vid Norrlands universitetssjukhus. Fokus där är att utvärdera olika interventioner för förändrade levnadsvanor och minskade risker för diabetes typ 2 och hjärt- kärlsjukdom.

Forskningen som rör vårt arbetsliv tittar främst på hur arbetsmiljön påverkar människors hälsa. Det finns en stor bredd i forskningen med allt från klassiska epidemiologiska studier om riskfaktorer för olika sjukdomar hos byggnadsarbetare, kraven för äldre arbetstagare i fysiskt krävande arbeten och diagnostisk användbarhet av screening för nervskador bland vibrationsexponerade för att nämna några. Vi har också utvecklat praktiskt användbara stöd till arbetsgivare för att underlätta rehabilitering tillbaka till arbetet.  

Inom miljöområdet rör forskningen främst hälsoeffekter av luftföroreningar, klimatförändringar och extremt väder, miljöföroreningar och naturmiljöer. Flera av dessa bedrivs inom EU-projekt. Forskningen på luft och klimat arbetar med både nationella register och unika databaser i form av den medicinska biobanken och Västerbottens hälsoundersökningar. Den undersöker allt från påverkan under graviditet, exponeringar av pendling under arbetslivet och att säkerställa ett hälsosamt åldrande. Forskningen på smittsamma sjukdomar syftar till att förstå den komplexa kopplingen mellan miljö och utbredning av vektorer, som t.ex. myggor, för att kunna kartlägga spridning av smittsamma sjukdomar.

Mer information om forskingen inom våra tre profilområden hittar du på respektive profilområdessida.

Vår undervisning

Avdelningen för hållbar hälsa ansvarar för undervisning utifrån det arbets- och miljömedicinska perspektivet på läkarprogrammet och magisterprogrammet Arbetsliv och hälsa. Vi medverkar också inom en rad olika grundkurser i vårdutbildningar, biomedicinprogrammet, och på Miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Enheten medverkar också i kortare kurser och i uppdragsutbildningar.

Du hittar mer information på institutionens utbildningssida.

Publikationer och rapporter

Publikationer

Publikationslista för Avdelningen för hållbar hälsa

Avhandlingar

Avhandlingar från Avdelningen för hållbar hälsa.

Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar

Här hittar du institutionens rapportserie.

Senast uppdaterad: 2024-05-23