"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid Avdelningen för hållbar hälsa

Anställda medarbetare

Andreas Hult
Telefon
090-786 66 13

Forskare i idrottsmedicin och folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom. Lärare vid Idrottsfysiologprogrammet.

Andreas Tornevi
Telefon
090-785 38 97

Andreas Tornevi - Matematisk statistiker och arbetar med epidemiologiska studier. Disputerad inom miljömedicin med en avhandling om dricksvattenrelaterad ohälsa.

Anita Pettersson-Strömbäck
Telefon
090-786 88 34

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetsliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Anna Oudin
Telefon
090-785 08 73

Anna Oudin är epidemiolog och statistiker. Hon forskar om hur dålig luft och andra miljöfaktorer kan påverka hjärnan, t.ex. demens och psykisk ohälsa.

Bengt Järvholm
Telefon
070-619 22 41

Min forskning handlar om hur olika faktorer påverkar hälsan, bl a risken för lungsjukdomar och cancer.

Bertil Forsberg

Senior professor i miljömedicin 

Telefon
090-786 60 53

Jag forskar på hur höga temperaturer och luftföroreningar påverkar vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras i ett förändrat klimat.

Eva Rönmark
Telefon
070-542 44 31
Hans Orru
Telefon
+372 527 7427
Hans Pettersson
Telefon
090-786 77 40

I min forskning undersöker jag hur vibrationer från maskiner samt kyla och buller i arbetsmiljön påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsa.

Hedi Katre Kriit

Jag är doktorand på Hållbar hälsa och mitt arbete ska utveckla metoder och kunskap att bedöma hälsokonsekvenserna av biltrafik och hållbara transportlösningar i moderna städer.

Helena Backman

Forskare och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna, en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått sedan 1985.

Henrik Olstrup
Telefon
090-786 54 43
Henrik Sjödin
Telefon
090-786 80 88

Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. Tittar på spridningsdynamik hos framväxande infektionssjukdomar med hjälp av matematisk modellering.

Ingrid Liljelind
Telefon
090-785 24 52

Jag bedriver forskning och undervisning inom arbets- och miljömedicin.

Ingvar Bergdahl
Telefon
090-785 13 72

Hör av dig om du vill forska i biobanksprover från t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar eller Norra Sveriges MONICA-undersökningar. Min egen forskning rör bl.a. miljögifter i människa.

Jan Carlo Semenza
Jens Wahlström
Telefon
070-191 68 44

Min forskning har fokus på hur arbetsmiljön påverkar vår hälsa och produktivitet. Exempel på områden i arbetsmiljön är ergonomi, organisatoriska faktorer, friskfaktorer, kyla och vibrationer. 

Jerry Öhlin
Telefon
090-786 71 29

Forskar om fysisk aktivitet, arbetsmiljö och geriatrik.

 

 

Joacim Rocklöv
Telefon
070-636 16 35

Epidemiolog och modellerare som forskar om klimatförändringarnas inverkan på infektionssjukdomar.

Telefon
090-786 59 53

Docent i yrkes- och miljömedicinsk forskning vid Hållbar hälsa och bedriver forskning inom luftföroreningar, fysisk aktivitet och hälsa.

Junwen Guo
Telefon
090-786 55 28

Forskning om klimatförändringarnas påverkan på infektionssjukdomars epidemiologi. Koordinerar forskning och samarbete inom Lancet Countdown 2030 och ENBEL-projektet.

Kristina Lindblom
Telefon
090-786 94 88

Jag är kommunikatör vid Folkhälsa och klinisk medicin med administrativt ansvar för Avd. för hållbar hälsa. Arbetar även som projektadministratör för VIPVIZA.

Linnea Hedman
Telefon
0920-28 44 84

Jag är docent och beteendevetare och chef för OLIN samt projektledare för forskningslinjen Astma och allergi bland barn.

Lisbeth Slunga Järvholm
Telefon
090-785 24 54

Min forskning handlar om hur vi skapar hållbara arbetsplatser med god arbetsmiljö och möjliggör arbete upp i hög ålder. Jag forskar också om hälsoeffekter av vistelse i naturmiljöer.

Maria Wennberg
Telefon
070-495 32 30

Forskarassistent, förste. Leg. dietist, PhD inom Miljömedicin.

Marina Treskova
Martin Andersson
Telefon
090-785 23 64

Överläkare, docent. Forskar huvudsakligen inom arbets- och miljörelaterad lungsjukdom.

Per Liv
Telefon
090-785 74 92

Statistiker med intresse för epidemiologi och kliniska prövningar. Jag jobbar med forskning och undervisning. 

Rebecca Tapper
Telefon
090-786 79 42

Mitt doktorandprojekt tittar på hälsoeffekter av köldexponering i arktiskt klimat med fokus på ett hållbart arbetsliv. Projektet ingår i den arktiska forskarskolan.

Sabine Björk
Telefon
090-786 60 92
Verah Nafula Luande

Jag är doktorand i Henrik Sjödins labb och forskar om möjligheten att återställa ekosystem för att uppnå naturbaserade lösningar för att bekämpa vektorburen sjukdomsöverföring.

Telefon
072-216 74 14

Min forskning har fokus på ergonomi och fysisk belastning i arbete, arbete i hög ålder, samt arbetsmiljö och hälsa i kontorsmiljöer.

Wasif Raza
Telefon
090-785 27 67

Jag  forskar på miljöfarornas inverkan på hälsan. Jag tittar även på hur luftföroreningar påverkar demens.

Zia Farooq

Zia är doktorand i Henrik Sjödin lab och forskar om prediktiv modellering av spridning av olika infektionssjukdomar med hjälp av avancerad maskininlärning och AI.

Senast uppdaterad: 2024-01-16