"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbetsmiljö och hälsa

Detta forskningsområde handlar om arbetsmiljöns betydelse för hälsa och omfattar kunskap om både risker och hälsofrämjande faktorer. Prevention och ett hälsofrämjande perspektiv är centrala, liksom behov av åtgärder, anpassningar och rehabilitering för ett hållbart arbetsliv.

Nyheter

Bild på kontorslandskap
Målet är långsiktigt friska arbetsplatser

Jens Wahlström har tilldelats närmare 4 miljoner kronor för ett projekt med sikte på hållbar arbetsmiljö.

Bild på studenter som grupparbetar
Forskarskolan belyser centrala arbetsmiljöfrågor i Arktis

Arktiska forskarskolan med fokus på hållbar utveckling diskuterar forskning om arbetsmiljö och hälsa.

Banarbetare går på räls i vinterlandskap.
Kyligt på jobbet? Det kan påverka hälsan

Kunskapsnivån om arbete i kyla och vilka risker på hälsan det medför är rätt låg i branschen menar forskare.

Mer

Forskargrupper

VECTOR

Forskargrupp som tittar på hur människors hälsa påverkas av kyla, ergonomi och vibrationer i arbetslivet.

AKTIKON

Forskar om hur arbetsmiljö, hälsa och produktivitet påverkas av arbete i olika kontorsmiljöer.

Metodstöd för arbetsplatsdialog

Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar ...

Cell flex eller landskap: Hur kontor påverkar oss

Lisbeth Slunga Järvholm medverkar i Vetenskapslunch.

Aktuella forskningsprojekt

Riskbedömning av exponering i handintensivt arbete: Bedöms kvinnor och män lika?
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2024-05-23