"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning samlar perspektiv från både utbildningshistoria och historiedidaktik och är både en forskarmiljö och ett forskningsämne med aktiva doktorander.

Inom ämnet bedrivs utbildningshistorisk forskning inom teman som fostran av barn och ungdom, minoriteters utbildning och olika skolämnens utformning. Den omfattande forskningen om historieämnets utveckling förenar utbildningshistoriska och historiedidaktiska aspekter. Den historiska dimensionen är även framträdande i forskningen om historieförmedling och historiebruk utanför skolans ram, som behandlar historiens betydelse för skapandet av nationell, etnisk och politisk identitet.

Den samtidsinriktade forskningen innefattar projekt om elevers historieintresse, interkulturell historia och akademisk historieundervisning. Forskningsmiljön utmärks av påtaglig internationalisering och deltar i internationella projekt om bland annat historieböcker, läroboksrevision, historielärarutbildning, populära historietidskrifter, digital historia och debatter om historieundervisning.

Nyheter

En pedagogisk utopi om ett himmelrike på jorden

I en ny avhandling undersöker Charlott Wikström Emilia Fogelklous bildningsideal och pedagogiska visioner.

Historieundervisning i fokus vid internationellt symposium

Forskare från fyra kontinenter möttes i Umeå vid ett symposium om historieundervisning.

Lärdomshistoriska samfundet har 2022-2024 sitt säte i Umeå

Lärdomshistoriska samfundet grundades 1935 för att främja den idé- och lärdomshistoriska forskningen.

Kontaktperson för forskning inom historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Anna Larsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 24
Senast uppdaterad: 2020-02-05