Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning samlar perspektiv från både utbildningshistoria och historiedidaktik och är både en forskarmiljö och ett forskningsämne med aktiva doktorander.

Inom ämnet bedrivs utbildningshistorisk forskning inom teman som fostran av barn och ungdom, minoriteters utbildning och olika skolämnens utformning. Den omfattande forskningen om historieämnets utveckling förenar utbildningshistoriska och historiedidaktiska aspekter. Den historiska dimensionen är även framträdande i forskningen om historieförmedling och historiebruk utanför skolans ram, som behandlar historiens betydelse för skapandet av nationell, etnisk och politisk identitet.

Den samtidsinriktade forskningen innefattar projekt om elevers historieintresse, interkulturell historia och akademisk historieundervisning. Forskningsmiljön utmärks av påtaglig internationalisering och deltar i internationella projekt om bland annat historieböcker, läroboksrevision, historielärarutbildning, populära historietidskrifter, digital historia och debatter om historieundervisning.

Nyheter

Ny bok om historieundervisning och historisk rättvisa

Ny bok undersöker undervisning om historiska övergrepp och andra historieförmedlande sammanhang.

Skolresor och den framtida medborgaren

I en ny avhandling granskas hur skolresor i Portugal använts för att forma medborgarna och nationen.

Ny forskarskola i utbildningshistoria

Den nya forskarskolan är ett samarbete mellan universiteten i Örebro, Umeå, Stockholm och Uppsala.

Kontaktperson för forskning inom historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Anna Larsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 24