"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid NMD

Anknutna

Aihui Peng
Gunnar Sjöberg

Jag arbetar halvtid som docent på institutionen och jobbar primärt med undervisning och forskning

Hannele Junkala

Doktorand vid NMD och UCGS, Umeå centrum för genusvetenskap. Undersöker sexualundervisning på högstadiet ur kritiska perspektiv. Tjänstledig från Högskolan Dalarna. 

Johan Sidenvall

Forskare i matematikdidaktik med inriktning på praktiknära forskning av undervisning och lärande genom problemlösning.

Katarina Ottander

Min forskning är inom naturvetenskapernas didaktik. Fokus är lärares professionella lärarkunskap och elevernas utveckling av scientific literacy. 

Lili-Ann Kling
Markus Stoor
Telefon
090-786 62 60
Oleg Popov
Telefon
090-786 64 63

Oleg Popov är docent i fysikdidaktik vid Umeå universitet. Hans forskning har särskilt berört hur undervisning och lärande i fysik påverkas av olika kontexter och kulturella sammanhang.

Senast uppdaterad: 2021-06-18