Foto och rörlig bild som kritisk praktik

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • StarttidSommartermin 2023

Om kursen

I kursen presenteras teoretiska och praktiska grunder för olika sätt att arbeta inom och förstå det konstnärliga fältet foto och rörlig bild som kritisk praktik. Under kursen arbetar de studerande självständigt och i grupp under handledning. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och eget arbete. Kursen bedrivs även på ett sådant sätt att hållbarhet synliggörs som en aspekt av den konstnärliga praktiken och uppmärksammas även den både teoretiskt och praktiskt. Handledning sker kontinuerligt under kursen, individuellt och i grupp. I seminarieform diskuteras och redovisas det konstnärliga gestaltningsarbete som genomförs under kursen.

Observera att du söker kursen dels på antagning.se och dels genom att till Konsthögskolan skicka in 3-5 arbetsprover. Mer information om det och om kursen hittar du på Konsthögskolans hemsida https://www.umu.se/konsthogskolan/utbildning/kurser/

Kontaktformulär

Kontaktperson för kursen är:
Konsthögskolan Umeå

Anmälan och behörighet

Bra att veta

Allmän studievägledning

Osäker på vad du ska läsa eller hur du ska planera dina fortsatta studier? Prata med oss!

Bygg din egen utbildning

Kombinera fristående kurser och designa din egen utbildning till en examen.

Läsa program eller kurs?

Läsa program eller fristående kurs - vad är skillnaden?

Viktiga datum

När kommer antagningsbeskedet? När måste jag svara? Se de datum som gäller för anmälan och läsåret.

Kommer jag in?

Mycket beror på om du har rätt behörighet och hur många andra som söker samma utbildning.

Läsa på universitet – så funkar det

Kurs, program, högskolepoäng, examen, behörighet... Så här hänger det ihop.