Bild: Robert Djärv

Kandidatprogrammet i fri konst

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • StarttidHösttermin 2023

Som student hos oss får du en god inblick i och förståelse för konstens roll i dagens samhälle och hur den har förändrats över tiden. Vidare övar du din förmåga att kritiskt granska, debattera och skriva om konst. Fokus ligger på det egna individuella konstnärliga uttrycket.

Under utbildningen

Många av skolans gästlärare och professorer är internationellt verksamma konstnärer vilket, förutom att en stor del av undervisningen sker på engelska, för internationella influenser till skolan. Varje årskurs har en handledare som följer sin klass studenter under året. Eftersom en stor del av utbildningen består av eget konstnärligt arbete så ligger ett stort ansvar på dig som enskild student att i samråd med din handledare upprätta planer för dina studier. Därutöver är skolans alla lärare tillgängliga och erbjuder ateljésamtal/ handledning för samtliga studenter.

Varje student har en egen ateljéplats och tillgång till skolans välutrustade verkstäder och projektrum för trä, metall, gips, brons, grafik, foto, video och datorbaserat arbete. Förutom eget konstnärligt arbete består studierna av kurser och workshops, seminarier, föreläsningar och fältstudier. Vid sidan av obligatoriska kurser så fastställs schemat utifrån de utbildningsråd som hålls varje termin med studentrepresentanter, professorer, studierektor och studiesamordnare.

Examination under ditt sista läsår sker i form av en uppsatsskrivning och en med klassen gemensam examensutställning.

Programöversikt

År 1–3 
Eget konstnärligt arbete parallellt med handledning. Valbara kurser och workshops i konstnärlig gestaltning, teori och teknik. Uppsats relaterad till den egna konstnärliga praktiken och dess metod. Handledning individuellt och i grupp. Examensutställning sista terminen.

Efter utbildningen

Kandidatprogrammet i fri konst  förbereder för arbete som professionell konstnär i Sverige eller utomlands –  alternativt inom områden där konstnärlig kunskap och forskning är av betydelse. Efter examen kan du välja att söka och läsa vidare på Masterprogrammet i fri konst.

Examen

Konstnärlig kandidatexamen i fri konst

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Programmet ges av:
Konsthögskolan i Umeå
Kontaktperson för programmet är:
Micael Norberg

Anmälan och behörighet

Bra att veta

Hjälp att välja

Diskutera dina tankar med en studievägledare - vi hjälper dig att komma vidare.

Läsa på universitet – så funkar det

Kurs, program, högskolepoäng, examen, behörighet... Så här hänger det ihop.

Viktiga datum

När kommer antagningsbeskedet? När måste jag svara? Se de datum som gäller för anmälan och läsåret.

Läsa på distans

Frihet att plugga där du är, med eller utan träffar. Hitta din distansutbildning här!

Studentliv

Vid Umeå universitet bedrivs banbrytande forskning och utbildning med djup och bredd.

Hitta bostad

Bo i lägenhet, studentrum eller kollektiv? Tips för dig som söker bostad i Umeå.