Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Försöksverksamhet under utveckling

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har sedan 2015 bedrivit försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Syftet är att utveckla kvalitén i den verksamhetsförlagda utbildningen.

Bakgrund 

Utbildningsdepartementet gick 2014 ut med möjlighet för lärosäten att ansöka om att delta i en femårig försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Uppdraget var att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen – VFU. Lärarhögskolan vid Umeå universitet var ett av 15 lärosäten som ansökte och beviljades medel för att delta under åren 2015-2019.

Från projekt till permanent försöksverksamhet

Då projekttiden löpte ut 2019 valde Lärarhögskolans ledning att förlänga försöksverksamheten med ett år. Ett nytt avtal i form av en överenskommelse upprättades och de förskolor och skolor som deltagit under projekttiden erbjöds ett fortsatt samarbete 2019-2020.                                                                                                    

Inför 2020 beslutade regeringen att fortsätta satsa på övningsskolor och övningsförskolor genom att tillskjuta medel. Lärarhögskolan har därför kunna förlänga försöksverksamheten ytterligare. Överenskommelsen har ersatts av ett nytt tvåårigt tilläggsavtal och alla kommuner som deltagit har valt att fortsätta samarbetet.

Överenskommelse 18/19

Tilläggsavtal 20/22

Syfte

Huvudmålet med försöksverksamheten är att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och därmed lärarutbildningen genom att utveckla professions-anknytningen för studenterna (studenternas anknytning till läraryrket).

Förordning (2014:2)  om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor  inom lärar- och förskollärarutbildningar

Spridning av försöksverksamhetens goda exempel

Ett begränsat antal förskolor och skolor inom avtalsområdet för Lärarhögskolan i Umeå ingår i försöksverksamheten. Målsättningen är att genom insatser höja kvaliteten i VFU. Ambitionen är också att på olika sätt dela med sig av erfarenheter till förskolor och skolor utanför försöksverksamheten. Utvecklingen av denna hemsida är ett av dessa forum. Målsättningen ska vara att kunna sprida framgångsrika delar av försöksverksamheten så att alla studenter och handledare får möjlighet att ta del av dem.

Regeringsuppdraget

Utbildningsdepartementet har gett i uppdrag om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Vid sådana skolor ska lärar- och förskollärarstudenter göra huvuddelen av sin VFU. Målet är att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen och syftet med uppdraget att stimulera till olika pilotprojekt i samverkan mellan lärarutbildare och Här följer en presentation av vår verksamhet och konkreta exempel som tagits fram på förskolor, skolor och lärarutbildningen. På detta sätt vill vi sprida tankar och erfarenheter bland försöksverksamhetens deltagare, men också till andra intresserade som önskar inspireras. Arbetet är under utveckling och därför kommer innehållet kontinuerligt att uppdateras.handledare på skolor och förskolor. 

Dessa femton lärosäten deltar i försöksverksamheten:

 • Chalmers tekniska högskola
 • Högskolan Dalarna
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Jönköping
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö högskola
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Örebro universitet

Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att utvärdera denna verksamhet.

Mål vid Umeå universitet

I projektplanen för Umeå universitets försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor finns nedan effektmål för 2017–2019.

• Att höja kvaliteten i lärarutbildningen.
• Att våga göra skillnad mellan förskolor/skolor som ingår i försöksverksamheten och skolor som inte deltar i projektet.
• Att utveckla studenternas professionsanknytning.
• Att stärka kvaliteten på handledningen i den verksamhetsförlagda utbildningen.
• Att höja statusen på VFU.
• Att öka förtroendet hos skolhuvudmän, förskolor/skolor och universitetets personal.
• Att utveckla varaktiga strategier och kontinuitet för samverkan.
• Att förankra och öka kunskapen om försöksverksamheten.
• Att tillvarata de möjligheter som försöksverksamheten innebär.
• Att stimulera till gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete mellan kommuner och lärarhögskolan vid Umeå universitet.