"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-07-27

Äldreomsorgens utmaningar med en åldrande befolkning

NYHET Äldreomsorgen hamnar ofta högt på listorna över vad svenska folket tycker är de viktigaste valfrågorna. Men vilka stora utmaningar står vi inför med en åldrande befolkning och hur stor del av äldreomsorgen är egentligen privatiserad i dag?

Text: Jakob Mjöbring

Jessika Wide är universitetslektor i statsvetenskap och forskar om lokal demokrati, marknadisering inom äldreomsorg, styrning av vården samt kvinnors politiska representation och hon svarar så här:

– Tittar vi Socialstyrelsens siffror för äldre med hemtjänst har i dag ungefär en femtedel privat utförare (17 procent), och vi ser ungefär samma siffror för särskilt boende (21 procent). Största delen av hemtjänst och äldreboende är alltså fortfarande kommunalt. Vi ser heller inte att det sker någon jättesnabb tillväxt av privata utförare inom hemtjänst och särskilda boenden. Under de senaste fjorton åren har andelen äldre med privat utförare ökat från 11 till 17 procent inom hemtjänsten och 14 till 21 procent inom särskilda boenden, konstaterar Jessika Wide.

Ingen direkt koppling till politisk färg

Jessika Wide ser bara delvis en koppling mellan det politiska styret i kommunerna och hur de väljer att privatisera äldreomsorgen. Det handlar istället ofta om hur kommunen är demografiskt och geografiskt beskaffad.

– Till exempel ser vi att tätbefolkade kommuner är mer benägna att privatisera än de glest befolkade, vilket kan hänga ihop med att det finns få privata utförare som ser glesbygden som intressant och ibland får kommunerna inte ens in tillräckligt bra svar från privata aktörer när de försöker upphandla och privatisera.

Vissa partier menar att privatisering ökar konkurrensen och därmed effektiviteten, medan andra hävdar att den här typen av verksamhet hanteras bäst av kommunerna själva och att det finns andra åtgärder, till exempel digitala hjälpmedel, som är viktigare att investera i än att privatisera. Hur stor valfråga det blir vet förstås inte Jessika Wide, men det faktum att Sverige har en allt äldre befolkning talar för att den kommer att finnas på agendan.

Flera stora utmaningar för politikerna

– Hur stor valfråga det blir återstår att se, men att det är ett reellt problem med en åldrande befolkning är utom allt tvivel. Det blir dessutom dubbelt problematiskt av att skatteintäkterna minskar då fler går i pension och samtidigt ökar utgifterna när fler behöver äldreomsorg. Och det finns egentligen två stora utmaningar för de styrande: För det första är det att klara bemanningen av utbildad och kompetent personal, som är en bristvara. Det andra är att få skattepengarna att räcka till.

Förutom dessa två stora utmaningar ökar komplexiteten eftersom det är så stora skillnader mellan till exempel den stora kommunen Stockholm med runt en miljon invånare och lilla Sorsele med ett par tusen invånare där det är väldigt glest mellan hushållen.

– För politiker och beslutsfattare, och därmed också oss väljare, är äldreomsorgen verkligen en viktig och intressant fråga som vi kanske borde prata ännu mer om än vi gör, så det ska bli intressant att se hur den behandlas i valrörelsen.

Om artikelserien

Den 11 september i år är det val. I en artikelserie ger forskare vid Umeå universitet sina perspektiv på några av svenska folkets viktigaste valfrågor.

Läs mer om Jessika Wides forskning

Jessika Wide
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 42