"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-19 Uppdaterad: 2024-02-22, 12:23

Nytt program i filosofi och artificiell intelligens

NYHET Ett nytt kandidatprogram i filosofi och artificiell intelligens erbjuds vid Umeå universitet. Programmet kommer att ges från och med höstterminen 2024 och går att söka under ansökningsperioden 15 mars till och med 15 april.

Text: Per Melander

AI-tillämpningar är generellt sett mindre uppenbara och sensationella än i science fiction, men icke desto mindre kraftfulla

En av de som jobbat fram innehållet i programmet är Dimitri Coelho Mollo som är filosof och biträdande lektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier. Han säger att upprinnelsen till att programmet nu sjösätts är att artificiell Intelligens är ett stort och mycket relevant ämne och troligtvis kommer AI-tillämpningar att vara en viktig del av vår framtid och fortsätter:

– Naturligtvis menar vi inte scenarier som i filmen Terminator. AI-tillämpningar är generellt sett mindre uppenbara och sensationella än i science fiction, men icke desto mindre kraftfulla. Idag finns de redan överallt, i våra smartphones, smarta hem, bilar och så vidare.

– För att hantera en sådan framtid tror vi att människor som förstår tekniken, dess vetenskapliga och konceptuella grunder, såväl som de etiska och sociala konsekvenserna som de leder till, kommer att vara väldigt viktiga. 

Interdisciplinär utbildning

Han poängterar fortsatt att filosofer har mycket att bidra till diskussionerna om AI och att många redan gör det.

– Lyckligtvis har vi mycket kompetens inom AI både inom Institutionen för idé- och samhällesstudier och inom Umeå universitet generellt.

– Faktiskt finns det redan några kurser om filosofi och AI som ges av institutionen, och de har varit mycket framgångsrika. Då trodde vi att det skulle vara bra och nyttigt att erbjuda en interdisciplinär utbildning inom filosofi och AI här i Umeå.

Det viktigaste är nyfikenhet och viljan att fördjupa sig i komplicerade frågor, lära sig många olika saker, tänka kritiskt och se hur de hänger ihop

Han säger att man också vill stärka närvaron av filosofi på universitetet, att det är bra för både lärare och studenter att ha en miljö full av människor som aktivt delta i institutionens aktiviteter, och som berikar alla med diskussioner, nya insikter och idéer. Därför har man beslutat att kandidatprogrammet ska ges på campus.  

Vilka ämnen och kunskapsområden kommer programmet att omfatta?

– Studenterna kommer att läsa några kurser inom grundläggande filosofi, som “Etik” eller “Kritiskt tänkande”, men den största delen av kurserna omfattar filosofikurser som är direkt relevanta för AI, som till exempel “Den artificiella intelligensens grunder", "Vetenskaps- och teknologifilosofi” och “AI, teknologi, och politik”. 

– Emellertid är programmet interdisciplinärt i sin kärna. Vi är mycket nöjda över att vi har fått mycket intresse och entusiasm för kandidatprogrammet från Institutionen för datavetenskap. Några av de kurser som programmet innefattar ges av denna institution, som till exempel “Datastrukturer och Algoritmer” och “Människo-centrerad AI”.

– Vi tror att det är centralt att våra studenter förstår väl hur AI-tekniken fungerar, så att de kan diskutera och samarbeta på ett informerat sätt med datavetare och AI-teknologer. 

– Eftersom AI är ett område som utvecklas snabbt, kommer vi också att ha en interdisciplinär kurs om “Aktuella Frågor inom AI”, där studenter kommer i kontakt med aktuell forskning inom AI, etik, policy och vetenskapsfilosofi.

– Dessutom har vi planerat en termin (termin 5) som endast innefattar valfria kurser. Då får studenterna välja ämnen som de vill fördjupa sig i, och naturligtvis kan det vara datavetenskap, men andra ämnen är också möjliga.

– Den här valfria terminen ger studenterna även möjligheten att göra en praktik eller att studera utomlands under hela terminen eller bara halva. Beroende på vad studenterna vill göra efter de har klarat programmet, kan sådana erfarenheter vara jätteviktiga. 

Vilka yrkesroller ser ni att någon som läser programmet kan kliva in i?

– Vi tror att de kompetenser som studenter utvecklar genom programmet kommer att vara mycket relevanta i en framtid som kommer att påverkas starkt av AI-tillämpningar. Vårt program har som sitt huvudmål att erbjuda en utbildning som förbereder studenterna att hantera de kommande utmaningarna. 

– De kan göra detta inom myndigheter, organisationer och företag, till exempel som AI-konsult inom etik och policy. Våra studenter kan även samarbeta med datavetare inom AI-företag för att designa och producera AI-system, eller för att bedöma och utvärdera de system som företaget producerar. 

– Naturligtvis kan studenter också fortsätta med sina studier, till exempel genom att studera filosofi på avancerad nivå. Då kan de överväga en karriär som till exempel interdisciplinär forskare inom filosofi, AI och kognitionsvetenskaper.  

Mycket att utforska

På frågan vilka de ser som målgruppen för programmet säger Dimitri Mollo att han tror att alla som är nyfikna på teknik och vetenskap, såväl som på deras filosofiska grunder och etiska dimensioner skulle vara intresserade av programmet.

– Det viktigaste är nyfikenhet, men också viljan att fördjupa sig i svåra, komplicerade frågor och problem, att lära sig många olika saker och se hur de hänger ihop, att tänka kritiskt kring dem, och att inte ta dem för givna. Det finns mycket att utforska, upptäcka och göra inom detta område.