"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-02 Uppdaterad: 2022-12-05, 09:45

Umeå universitet ställer sig bakom Umeå klimatfärdplan

NYHET Umeå universitet ansluter sig till Umeå klimatfärdplan, för att tillsammans verka för ett klimatneutralt Umeå 2040 där utsläppen ska minska med minst 20 procent årligen.

Text: Evelina Åberg

Den 1 december tog Umeå ett nytt steg i hållbarhetsarbetet då 37 företag, organisationer och andra aktörer officiellt anslöt sig till Umeå klimatfärdplan, för att tillsammans arbeta för att kraftigt minska klimatutsläppen.

Genom att ansluta till klimatfärdplanen ställer man sig bakom kommunens lokala klimatmål, däribland att Umeå ska vara klimatneutralt år 2040. Aktörerna åtar sig även att arbeta för att Umeås utsläpp ska minska med minst 20 procent årligen. Det är högt ställda mål, men krävs också för att staden ska leva upp till sin del i Parisavtalet.

Fem klimatutmaningar innan 2025

Umeå universitet har dels antagit tre övergripande åtaganden i färdplanen, kring samverkan och kommunikation, dels fem klimatutmaningar som ska slutföras mellan år 2023 och 2025.

Universitetet åtar sig att arbeta med följande:

  • underlätta för lokalt hållbart resande
  • effektivisera lokalanvändning
  • minska klimatpåverkan från resursanvändning
  • skydda och stärka lokala ekosystemtjänster
  • utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor.

"Relevanta för oss”

– Det är utmaningar som är relevanta för oss att arbeta med. Vissa av dem är vi redan i startgroparna med, som att effektivisera lokalanvändning, medan andra kommer att vara mer utmanande, säger Lisa Redin, miljö- och hållbarhetsstrateg vid Umeå universitet.

Frågan om hållbart resande och arbetspendling är en utmaning som universitetet delar med många andra arbetsgivare och lärosäten.

– Umeås klimatutsläpp kommer till hälften från transporter, och därför behöver även vi från universitetet arbeta med det. Pendelresor är också ett av fokusområdena i Klimatramverket för universitet och högskolor som universitet har antagit, berättar Lisa Redin.

Inför ny hållbarhetsrapport

För att följa upp de klimatutmaningar universitetet nu antar så kommer, utöver ordinarie miljöredovisning, även en särskild hållbarhetsredovisning (hållbarhetsrapport) att göras från och med nästa år.

– Umeå universitet vill aktivt bidra till omställningen av Sverige till ett hållbart samhälle, varför det är naturligt att också ansluta till Umeå klimatfärdplan. Universitetet bidrar dels genom forskning som ger ny faktabaserad kunskap om klimatförändringen och effektiva klimatåtgärder, dels genom utbildning som ger studenter kunskap om hållbar utveckling som de kan omsätta i handling. Därutöver är vi givetvis måna om att minska klimatavtrycket från universitetets egen verksamhet, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

 

Här kan du läsa mer om Umeå universitets hållbarhetsarbete.

Läs mer om Umeå klimatfärdplan här.

Kontakt

Lisa Redin
Miljösamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 10

Mer om hållbarhet

Korallrev i Egypten.
Förbisedda kustområden binder koldioxid

Det finns många havsekosystem vars kollagrande funktion har förbisetts. Dessa områden måste skyddas.

Flammor från intensiv skogsbrand med mänskliga silhuetter i förgrunden
Brådskande behov av att hejda klimatförändringar

Om det inte görs, kan extremväder och sjukdomar drabba Europa, enligt en rapport från Lancet Countdown.

Overview of the auditorium, with Annika Egan Sjölander in front of a powerpoint
Från tanke till handling: vägen mot klimatneutrala Umeå kartläggs

Universitet och kommun samarbetar i frågor om den gröna omställningen för att nå målet om klimatneutralitet.