"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anders Blomberg

Professor och överläkare i Lungmedicin.

Prefekt på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Lungmedicin Roll: Prefekt
Plats
Byggnad 1A, plan 4, målpunkt B41, Norrlands Universitetssjukhus Umeå universitet, 90185 Umeå

Jag är uppvuxen i Hedemora i södra Dalarna och tog läkarexamen vid Uppsala universitet 1986. Efter läkarlegitimation 1988 blev jag specialist i internmedicin 1993 och i lungmedicin 1995.

Efter att 1993 ha flyttat till Umeå, började jag forskarutbildning inom lungmedicin och disputerade 1998 på en avhandling som studerade vilka effekter vanliga luftföroreningar som kvävedioxid, ozon och dieselavgaser har på inflammation i luftvägarna. Efter post doc-studier i samverkan med forskare på St. Thomas’ Hospital i London, blev jag docent i lungmedicin 2004 och erhöll 2008-2010 Lars Werkös högre forskartjänst via Hjärt-Lungfonden. Sedan 2011 är jag professor i lungmedicin vid Umeå universitet och arbetar kliniskt som överläkare vid Medicincentrum, Lung- och allergisektionen.

Min forskning inkluderade initialt framför allt studier av olika luftföroreningars effekter i luftvägarna, men under resans gång ökade även intresset för kopplingen luftföroreningar - hjärta och kärl, och en rad innovativa studier där de akuta effekterna på blodkärlens förmåga att vidga sig genomfördes på såväl friska yngre individer som patienter med stabil kranskärlssjukdom. Under senare år har även andra luftföroreningar såsom vedrök och e-cigarettånga inkluderats i forskningen.

Ett annat viktigt forskningsområde för mig är folksjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, som även den är vanligast förekommande i samband med en ”luftförorening”, nämligen tobaksrökning. Här har en rad studier undersökt mönstret av inflammatoriska celler i luftvägarna hos patienter med KOL med olika sjukdomsbild, tillsammans med bestämning av biomarkörer i blod och luftvägar samt betydelsen av ett accelererat åldrande vid KOL. När det gäller KOL-forskningen, har ett mycket fruktbart samarbete etablerats med OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom I Norrbotten), där man följt en stor grupp individer med KOL och kontroller sedan 15 år tillbaka med årlig undersökning av bland annat lungfunktion.

Jag är sedan 2013 medlem i den nationella styrgruppen för Swedish CArdioPulmonary BioImage Study (SCAPIS), som undersökt hjärt-, kärl- och lunghälsa hos 30 000 svenskar mellan 50-64 år. I SCAPIS har jag även fungerat som lokal principal investigator (PI) för SCAPIS i Umeå.

Under 2020 har jag även engagerat mig i studier av Covid-19 och tillsammans med forskare i Umeå och Örebro visat att den klara gelé, som identifierats i lungorna hos individer som avlidit i svår lungsvikt pga Covid-19, utgörs av hyaluronan. Hyaluronan består av en lång sockerkedja och har stor förmåga att binda vatten, och när hyaluronan bildas i stor mängd lungorna vid Covid-19, fylls dessa med en gelatinös vätska som försvårar andningen. Denna upptäckt kan möjligen få betydelse för behandlingen vid svår Covid-19, och ytterligare studier inom detta område pågår.

Vidare är jag medlem av Hjärt-Lungfondens forskningsråd och sedan 2019 avdelningschef och stf prefekt vid institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för medicin.

Respiratory Research, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 25, (1)
Ekström, Magnus; Sundh, Josefin; Andersson, Anders; et al.
European Journal of Epidemiology, Springer Nature 2024, Vol. 39, (1) : 35-49
Engström, Gunnar; Lampa, Erik; Dekkers, Koen; et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoracic Society 2024, Vol. 209, (1) : 119-120
Lundquist, Anders; Lindberg, Anne; Eriksson Ström, Jonas; et al.
Atherosclerosis, Elsevier 2024, Vol. 390
Lyytinen, Gustaf; Melnikov, Georgy; Brynedal, Amelie; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2024, Vol. 10, (2)
Olsson, Max; Björkelund, Anders J.; Sandberg, Jacob; et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoracic Society 2023, Vol. 208, (10) : 1063-1074
Backman, Helena; Blomberg, Anders; Lundquist, Anders; et al.
Journal of Internal Medicine, John Wiley & Sons 2023, Vol. 293, (5) : 600-614
Björsell, Tove; Sundh, Josefin; Lange, Anna; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society (ERS) 2023, Vol. 9, (2)
Dehara, Marina; Sachs, Michael C.; Arkema, Elizabeth V.; et al.
Particle and Fibre Toxicology, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 20, (1)
Friberg, Maria; Behndig, Annelie F.; Bosson, J.A.; et al.
Cardiovascular Toxicology, Springer Nature 2023, Vol. 23, (7-8) : 255-264
Lyytinen, Gustaf; Brynedal, Amelie; Anesäter, Erik; et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoracic Society 2023, Vol. 208, (4) : 461-471
Malinovschi, Andrei; Zhou, Xingwu; Andersson, Anders; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2023, Vol. 18, (11)
Olsson, Max; Björkelund, Anders J.; Sandberg, Jacob; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2023, Vol. 9, (5)
Pesonen, Ida; Johansson, Fredrik; Johnsson, Åse; et al.
Toxics, MDPI 2023, Vol. 11, (6)
Rahman, Mizanur; Upadhyay, Swapna; Ganguly, Koustav; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2022, Vol. 8, (1)
Ahmadi, Zainab; Igelström, Helena; Sandberg, Jacob; et al.
BMC Pulmonary Medicine, BMC 2022, Vol. 22, (1)
Dehara, Marina; Sachs, Michael C.; Kullberg, Susanna; et al.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, American Thoracic Society 2022, Vol. 66, (6) : 638-647
Eriksson Ström, Jonas; Kebede Merid, Simon; Pourazar, Jamshid; et al.
mBio, American Society for Microbiology 2022, Vol. 13, (3)
Rosendal, Ebba; Mihai, Ionut Sebastian; Becker, Miriam; et al.
Clinical Rheumatology, Springer 2022, Vol. 41 : 491-498
Wiginder, Adrian; Sahlin-Ingridsson, Carin; Geijer, Mats; et al.
Circulation, American Heart Association 2021, Vol. 144, (12) : 916-929
Bergström, Göran; Persson, Margaretha; Adiels, Martin; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2021, Vol. 57, (3)
Ekström, Magnus; Bornefalk, Hans; Sköld, C. Magnus; et al.
ERJ Open Research, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2021, Vol. 7, (2)
Finnegan, Sarah L.; Pattinson, Kyle T. S.; Sundh, Josefin; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2021, Vol. 58, (1)
Lepzien, Rico; Liu, Sang; Czarnewski, Paulo; et al.
European Journal of Preventive Cardiology, Oxford University Press 2021, Vol. 28, (3) : 250-259
Ostgren, Carl J.; Söderberg, Stefan; Festin, Karin; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (9)
Tornhammar, Per; Jernberg, Tomas; Bergström, Göran; et al.
Clinical Physiology and Functional Imaging, John Wiley & Sons 2021, Vol. 41, (2) : 181-191
Torén, Kjell; Schiöler, Linus; Lindberg, Anne; et al.
Particle and Fibre Toxicology, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 18, (1)
Unosson, Jon; Kabele, Mikael; Boman, Christoffer; et al.
Journal of Pain and Symptom Management, Elsevier 2020, Vol. 60, (5) : 968-975
Ekström, Magnus P.; Bornefalk, Hans; Sköld, C. Magnus; et al.
Respiratory Research, BioMed Central 2020, Vol. 21, (1)
Eriksson Ström, Jonas; Pourazar, Jamshid; Linder, Robert; et al.
Journal of Breath Research, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2020, Vol. 14, (4)
Ghorbani, Ramin; Blomberg, Anders; Schmidt, Florian M.
Journal of Biological Chemistry, The American Society for Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB) 2020, Vol. 295, (45) : 15418-15422
Hellman, Urban; Karlsson, Mats G.; Engström-Laurent, Anna; et al.
BMC Medical Informatics and Decision Making, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Holmner, Åsa; Öhberg, Fredrik; Wiklund, Urban; et al.
European Respiratory Journal, Vol. 56
Lagrange, Eva; Nilsson, Ulf; Stridsman, Caroline; et al.
European Respiratory Journal, EUROPEAN RESPIRATORY SOC JOURNALS LTD 2020, Vol. 56, (2)
Malinovschi, Andrei; Zhou, Xingwu; Bake, Bjorn; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Nilsson, Ulf; Mills, Nicholas; Backman, Helena; et al.
Respiratory Research, BioMed Central 2020, Vol. 21, (1)
Nilsson, Ulf; Mills, Nicholas L.; McAllister, David A.; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Nilsson, Ulf; Pleiborn, Viktoria; Linder, Robert; et al.
Bmj Open Respiratory Research, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 7, (1)
Toren, Kjell; Schioler, Linus; Lindberg, Anne; et al.
Respiratory Research, BioMed Central 2019, Vol. 20, (1)
Behndig, Annelie F.; Mirgorodskaya, Ekaterina; Blomberg, Anders; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Ekstrom, Magnus; Blomberg, Anders; Bergstrom, Goran; et al.
Thorax, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 74, (10) : 958-964
Ekström, Magnus; Blomberg, Anders; Bergström, Göran; et al.
BMJ Open Respiratory Research, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 6, (1)
Ekström, Magnus; Bornefalk, Hans; Sköld, Magnus; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Eriksson Ström, Jonas; Pourazar, Jamshid; Linder, Robert; et al.
COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Taylor & Francis 2019, Vol. 16, (3–4) : 272-277
Fischer, Alexandra; Johansson, Ingegerd; Blomberg, Anders; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Frølich, Andreas; Kumar, Abhinav; Bicer, Elif Melis; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Hansson, Alva; Rankin, Gregory; Uski, Oskari; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Lagrange, Eva; Nilsson, Ulf; Hedman, Linnea; et al.
Journal of Leukocyte Biology, Society for Leukocyte Biology 2019, Vol. 105, (4) : 797-807
Lepzien, Rico; Rankin, Gregory; Pourazar, Jamshid; et al.

Jag har hittills handlett 17 doktorander till doktorsexamen, varav sex som huvudhandledare, och handleder för närvarande ytterligare fem doktorander.

Anders Blomberg: Andas ut, våra lungor mår bra. Eller?

I SCAPIS studeras hjärt- och lunghälsan hos 30 000 personer i Sverige. Vad säger studien om vår lunghälsa?