"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Andrea Bohman

Min forskning behandlar främst fördomar och invandringsattityder i relation till olika sociala och politiska påverkansfaktorer.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Sociologiska institutionen Roll: Studierektor
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning handlar om hur attityder till invandring och invandrare utvecklas i olika kontext och över tid, inom länder och inom individer. I detta har jag särskilt intresserat mig för kopplingen mellan politiska omständigheter och fördomar, inklusive hur individens erfarenheter samverkar med kontextuella faktorer för att forma attityder, samt för betydelsen av utbildning och av sociala faktorer i individens närhet.

Migration stigma: understanding prejudice, discrimination, and exclusion, Cambridge, MA: MIT Press 2024 : 45-57
Bohman, Andrea; Eger, Maureen A.; Gabrielsson, Daniel; et al.
European Journal of Higher Education
Bohman, Andrea; Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael; et al.
Group Processes & Intergroup Relations, Sage Publications 2023, Vol. 26, (5) : 1010-1031
Bohman, Andrea; Kudrnáč, Aleš
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2022, Vol. 119, (44)
Breznau, Nate; Rinke, Eike Mark; Wuttke, Alexander; et al.
Group Processes & Intergroup Relations, Sage Publications 2021, Vol. 24, (8) : 1372-1390
Bohman, Andrea; Miklikowska, Marta
Social Indicators Research, Springer 2020, Vol. 147 : 897-919
Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.; Bohman, Andrea; et al.
Frontiers in Sociology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 4
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.
Youth in Superdiverse Societies: Growing up with globalization, diversity, and acculturation, Routledge 2019 : 213-232
Miklikowska, Marta; Bohman, Andrea
Developmental Psychology, American Psychological Association (APA) 2019, Vol. 55, (11) : 2451-2463
Miklikowska, Marta; Bohman, Andrea; Titzmann, Peter F.
Scandinavian Political Studies, John Wiley & Sons 2018, Vol. 41, (3) : 283-306
Bohman, Andrea
Journal of ethnic and migration studies, Taylor & Francis 2016, Vol. 11, (42) : 1729-1747
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael
Sociology Compass, John Wiley & Sons 2016, Vol. 10, (10) : 877-892
Eger, Maureen A.; Bohman, Andrea
Utblick: Sverige i en internationell jämförelse, Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå universitet 2016 : 11-28
Hjerm, Mikael; Bohman, Andrea
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 73
Bohman, Andrea
Delmi rapport, 2014:2
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael
DN-debatt
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael
Ethnic and Racial Studies, Taylor & Francis 2014, Vol. 37, (6) : 937-957
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael
European Populism and winning the immigration debate, Fores 2014 : 41-64
Hjerm, Mikael; Bohman, Andrea
Axess, (5) : 50-53
Bohman, Andrea; Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
Axess, (5) : 46-49
Bohman, Andrea; Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
Framtider, Stockholm: Institutet för framtidsstudier 2012, (2) : 9-12
Hjerm, Mikael; Bohman, Andrea
International Journal of Comparative Sociology, Vol. 52, (6) : 457-477
Bohman, Andrea

Forskningsprojekt

1 januari 2024 till 31 december 2026
1 januari 2020 till 31 december 2023
1 januari 2017 till 31 december 2019
1 januari 2017 till 31 december 2023
1 januari 2015 till 31 december 2019