"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ann Sörlin

Lektor i Fysioterapi

Fakultetsgemensam studierektor för utbildning på forskarnivå 

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Kansliet för medicin

Jag är docent i fysioterapi och studierektor för forskarutbildningen på den Medicinska fakulteten. Jag disputerade 2011 på en avhandling om jämställdhet och hälsa. Jag var mellan 2014 och 2021 prefekt på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.  Jag handleder doktorander och undervisar på forskarutbildningsnivå. Min forskning bedrivs främst inom neurorehabilitering och fysisk aktivitet.

Global Health Action, Taylor & Francis 2024, Vol. 17, (1)
Swai, Elia Asanterabi; Moshi, Haleluya Imanueli; Msuya, Sia Emmanueli; et al.
JMIR Formative Research, JMIR Publications 2023, Vol. 7
Marklund, Sarah; Sörlin, Ann; Stenlund, Tobias; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 53, (3)
Andersson, Jenni; Stålnacke, Britt-Marie; Sörlin, Ann; et al.
Journal of Medical Internet Research, Toronto: JMIR Publications 2021, Vol. 23, (4)
Marklund, Sarah; Tistad, Malin; Lundell, Sara; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2021, Vol. 14, (1)
Mkoba, Egfrid Michael; Sundelin, Gunnevi; Sahlen, Klas-Göran; et al.
African Health Sciences, African Health Sciences 2021, Vol. 21, (2) : 788-794
Moshi, Haleluya I.; Sundelin, Gunnevi G.; Sahlen, Klas-Göran G.; et al.
Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis 2021, Vol. 43, (20) : 2838-2845
Moshi, Haleluya; Sundelin, Gunnevi; Sahlén, Klas-Göran; et al.
PLOS ONE, PLOS 2020, Vol. 15, (1)
Bergman, Frida; Edin, Kerstin; Renklint, Rebecka; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 14
Bergman, Frida; Matsson-Frost, Tove; Jonasson, Lars S.; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Marklund, Sarah; Tistad, Malin; Lundell, Sara; et al.
Trials, BioMed Central (BMC) 2019, Vol. 20, (1)
Frykholm, Erik; Klijn, Peter; Saey, Didier; et al.
Journal of Rehabilitation clinical communications, Vol. 2
Magaard, Gustaf; Stålnacke, Britt-Marie; Sörlin, Ann; et al.
The Lancet Public Health, The Lancet Publishing Group 2018, Vol. 3, (11)
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Stomby, Andreas; et al.
Medicine & Science in Sports & Exercise, Lippincott Williams & Wilkins 2018, Vol. 50, (5) : 47-47
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Wennberg, Patrik; et al.
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2018, Vol. 10, (5) : 138-153
Moshi, Haleluya; Sundelin, Gunnevi; Sahlén, Klas-Göran; et al.
Global Health Action, Vol. 10, (1)
Moshi, Haleluya; Sundelin, Gunnevi; Sahlen, Klas-Göran; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2015, Vol. 15
Bergman, Frida; Boraxbekk, Carl-Johan; Wennberg, Patrik; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2012, Vol. 12, (1) : 795-
Sörlin, Ann; Öhman, Ann; Ng, Nawi; et al.
Umeå University medical dissertations, 1420
Sörlin, Ann
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2011, Vol. 10, (Art.nr. 37)
Sörlin, Ann; Lindholm, Lars; Ng, Nawi; et al.
Gender in Management, Bingley: Emerald 2011, Vol. 26, (4) : 275-288
Sörlin, Ann; Öhman, Ann; Blomstedt, Yulia; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2011, Vol. 11 : 548-
Sörlin, Ann; Öhman, Ann; Lindholm, Lars

Forskningsprojekt

1 januari 2021 till 1 augusti 2028
1 januari 2016 till 1 januari 2023

Som fakultetsstudierektor ansvarar jag också för utbildningen på forskarnivå och för vidareutbildning av fakultetens forskarhandledare och examinatorer.  2022 fick jag utmärkelsen "Excellent lärare". Jag har tidigare undervisat på programmen på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.