"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Exponeringar under fosterstadiet och DNA metylering i navelsträngsblod

Forskningsprojekt Vad vi utsätts för i fosterlivet kan påverka vår framtida sjukdomsrisk – studier i NorthPop.

Under fosterlivet utsätts vi för mängder av exponeringar, och många har visat sig vara av betydelse för vår framtida hälsa.

Projektansvarig

Sophia Harlid
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-785 28 45

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2028-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för strålningsvetenskaper

Externa medverkande

Astma och allergiförbundet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet, Formas, Hjärt-Lungfonden

Projektbeskrivning

Jag arbetar inom födelsekohorten NorthPop för att försöka identifiera miljöföroreningar som är vanliga under fosterstadiet och sedan använda denna information för att förstå de mekanismer som ligger bakom förekomsten av bland annat astma och allergi i samhället idag.

Inom detta projekt utvärderas även om epigenetiska förändringar (uppmätta som DNA metylering i navelsträngsblod) kan förklara varför vissa barn är mer känsliga för skadliga ämnen än andra.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-04-23