"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Åsa Össbo

Jag arbetar som forskare vid Várdduo. Min forskning berör sociala konsekvenser av naturresursexploatering, främst vattenkraftproduktion, i urfolks områden.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 4 tr Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som forskare vid Várdduo. Det forskningsprojekt jag arbetar med bygger till viss del vidare på mitt avhandlingsarbete om svensk vattenkraftutbyggnad i Sápmi. Projektet heter Skada skedd och undersöker urfolks erfarenheter av och rekommendationer för energiproduktion, finansierat av Energimyndigheten 2019-2023.

Jag disputerade 2014 i historia och har sedan dess undervisat i samiska studier ett år, arbetat som forskningssamordnare på Várdduo under två år som även inkluderade egen forskning. Därefter arbetade jag som postdoktor vid Várdduo.

Utöver forskningsprojektet är jag sammankallande i Skogssamiska forskningsplattformen, en grupp forskare och aktörer som arbetar för att lyfta fram skogssamiska forskningsfrågor till ökad belysning. Plattformen arbetar med en antologi till minne av Karin Stenberg och hennes skrift ”Dat läh mijen situd – Det är vår vilja. En vädjan till den svenska nationen från samefolket” med planerad publicering under 2020, då det är 100 år sedan denna kampskrift om skogssamiska frågor först gavs ut.

Mina forskningsintressen handlar om urfolks samtida och historiska markanvändning samt konflikter kring och konsekvenser av naturresursexploatering i urfolks områden, i synnerhet i Arktis. Inom ramen för markanvändning och naturresursutvinning och vad jag i min avhandling har kallat industriell kolonialism, är statens och utvinningsbolags sociala ansvar, vägar mot dekolonisering och historisk rättvisa också teman som intresserar mig.

Sápmi på film och TV, Umeå: Umeå University 2024 : 208-236
Össbo, Åsa
Settler Colonial Studies, Routledge 2023, Vol. 13, (1) : 115-132
Össbo, Åsa
Arctic Review on Law and Politics, Cappelen Damm Akademisk 2023, Vol. 14 : 112-134
Össbo, Åsa
Provins, Umeå: Norrländska litteratursällskapet; Författarcentrum Norr 2022, Vol. 41, (2) : 20-23
Össbo, Åsa
NAISA - Native American and Indigenous Studies Association, Sápmi regional gathering, online and in Bodø/Bådåddjo, Norway, June 8, online June 10, 2022
Össbo, Åsa
Sustainability, MDPI 2021, Vol. 13, (9)
Sehlin MacNeil, Kristina; Daniels-Mayes, Sheelagh; Akbar, Skye; et al.
Psykisk hälsa och välmående på svensk sida av Sápmi: en antologi, Umeå: Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2021 : 1-5
Stoor, Jon Petter A.; Lantto, Patrik; Össbo, Åsa
International Journal of Critical Indigenous Studies, Queensland University of Technology 2021, Vol. 14, (1) : 17-32
Össbo, Åsa
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 28
Össbo, Åsa; Lantto, Patrik
Skogssamisk vilja: en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid, Ubmeje/Umeå: Várdduo - Centrum för samisk forskning 2020 : 201-228
Össbo, Åsa
Expo: demokratisk tidskrift, Stockholm: Stiftelsen Expo 2020, (4) : 36-39
Össbo, Åsa
Historisk Tidskrift, SVENSKA HISTORISKA FORENINGEN 2020, Vol. 140, (3) : 420-443
Össbo, Åsa
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2020, Vol. 140, (3) : 420-443
Össbo, Åsa
Skogssamisk vilja: en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid, Ubmeje/Umeå: Várdduo - Centrum för samisk forskning 2020 : 1-8
Össbo, Åsa; Marklund, Bertil; Nilsson, Lena Maria; et al.
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 27
Össbo, Åsa; Marklund, Bertil; Nilsson, Lena Maria; et al.
Norrländska Socialdemokraten
Sehlin MacNeil, Kristina; Svonni, Charlotta; Össbo, Åsa
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University; The Royal Skyttean Society 2018, Vol. 12, (2) : 63-80
Össbo, Åsa
Historielärarnas förenings årsskrift, Stockholm: Historielärarnas förening 2017 : 91-106
Össbo, Åsa
Samiska rötter: släktforska i svenska Sápmi, Solna: Sveriges Släktforskarförbund 2016 : 75-88
Lundström, Kjell-Åke; Silversparf, Agneta; Össbo, Åsa
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Sápmi i ord och bild: en antologi. 1, Västra Frölunda: On Line 2015 : 162-179
Össbo, Åsa
Västerbottens-Kuriren, 20140703
Össbo, Åsa
Västerbottens Kuriren
Ledman, Anna-Lill; Brännlund, Isabelle; Löf, Annette; et al.
Västerbottens-Kuriren
Löf, Annette; Andersson, Tore; Horstkotte, Tim; et al.
Scandinavian Journal of History, Stockholm: Almqvist & Wiksell 2011, Vol. 36, (3) : 324-348
Össbo, Åsa; Lantto, Patrik

Forskningsprojekt

1 november 2019 till 30 juni 2024

Deltar med två föreläsningar och ett diskussionsinslag inom kursen Same- och urfolkshälsa.