Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon
Personalbild Cecilia Stenling

Cecilia Stenling

Min undervisning, handledning och forskning är särskilt inriktad på frågor rörande organisering och styrning, framför allt inom idrotten, men också i det bredare arbetslivet. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag disputerade 2015 vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet på en avhandling om förändringsprocesser i svensk föreningsidrott. Sedan 2016 är jag anställd som universitetslektor vid institutionen. 

I min forskning intresserar jag mig för processer i gränslandet mellan offentlig idrottspolitik och de normer, värderingar och praktiker som karaktäriserar idrottens interna organisering och styrning. Motivet för detta intresse är de konsekvenser dessa processer får för vad som betraktas som legitima idrottsaktiviteter och för makt- och resursfördelning inom och utanför idrotten. Särskilt fokus riktar jag på idrottens egna legitimitetsskapande aktiviteter såsom skapandet av alternativa idrottsformer, införandet av könskvotering till styrelser, strategiska förändringar och idrottspolitiskt påverkansarbete, och på vilka idrottsinterna och -externa konsekvenser dessa aktiviteter får. 

För tillfället kommer detta intresse till uttryck i de fyra olika forskningsprojekt jag arbetar i:

1. Gatekeeping sport governance: the (re)production of (mis)representation in board nomination processes 

Projektet syftar till att skapa kunskap om hur valberedningars arbete påverkar specialidrottförbunds styrelsesammansättning. Projektet genomförs tillsammans med Josef Fahlén och det finansieras av Centrum för Idrottsforskning och Idrottshögskolan vid Umeå universitet.

2. Exploring negotiations between member needs and external expectations in sport club boardrooms 

Projektet syftar till att skapa kunskap om hur idrottsföreningars styrelser skapar mening om och förhandlar de stundtals motstridiga förväntningar som härrör från föreningars interna och externa kontext. Projektet genomförs tillsammans med Josef Fahlén och det finansieras av Centrum för Idrottsforskning och Idrottshögskolan vid Umeå universitet.

3. Legitimizing transformational change: sport consultants' role in the implementation of strategy 2025 

Projektet syftar till att skapa kunskap om hur så kallade idrottskonsulenter legitimerar införandet av Strategi 2025 (svensk föreningsidrott senaste och omfattande strategiarbete) gentemot idrottsföreningar. Projektet genomförs tillsammans med Josef Fahlén och det finansieras av Centrum för Idrottsforskning och Idrottshögskolan vid Umeå universitet. 

4. Making the case for organized sport: the construction of legitimizing accounts in public sport policy advocacy processes 

Projektet syftar till att skapa kunskap om hur, varför och med vilka idrottsinterna konsekvenser distriktidrottsförbund ägnar sig åt idrottspolitiskt påverkansarbete. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådets stöd för internationella postdok-vistelser, vilket innebär att jag fram till och med sommaren 2019 bor på Nya Zeeland där jag arbetar vid Centre for Sport Policy and Politics, School of Physical Education, Sport and Exercise Sciences, University of Otago. 

Jag undervisar också på kurser som fokuserar på, till exempel, offentlig idrottspolitik, organisationsteori, evenemangs- och projektledning, personalutveckling och kvalitativ forskningsmetodik. 

Mer om området Idrottspedagogik
Mer om profilområdet Ledarskap, organisation och arbetsliv

2020
Sport management, del 2: Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott, Stockholm: SISU idrottsböcker 2020 : 38-59
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
2020
Sport, Alcohol and Social Inquiry: A Global Cocktail, Bingley: Emerald Group Publishing Limited 2020 : 131-145
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
2020
Sociology of Sport Journal
Stenling, Cecilia; Sam, Michael
2020
International Journal of Sport Policy and Politics
Stenling, Cecilia; Sam, Michael
2019
European Sport Management Quarterly, Routledge 2019, Vol. 19, (2) : 265-285
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
2019
Book of Abstracts for the 27th European Sport Management Conference : 187-188
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
2019
The European Association for Sociology of Sports (EASS) conference, Bø, Norway, May 18-21, 2019
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
2019
Book of Abstracts 2019 International Sociology of Sport Conference, University of Otago 2019 : 18-18
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; Skille, Eivind Å.; et al.
2019
Journal of Athlete Development and Experience, Arkansas, USA: Bowling Green State University 2019, Vol. 1, (3) : 130-143
Renström, Anna; Stenling, Cecilia
2019
Book of Abstracts for the World Congress of Sociology of Sport 2019 : 19-19
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
2019
Sports and the Environment - Policies, Values and Sustainability
Stenling, Cecilia
2019
Idrotten och (o)jämlikheten: i medlemmarnas eller samhällets intresse?, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2019 : 151-165
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
2019
European Sport Management Quarterly
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Ann-Maria; et al.
2019
European Sport Management Quarterly
Stenling, Cecilia; Sam, Michael
2019
International Journal of Sport Policy and Politics, Routledge 2019, Vol. 11, (3) : 447-463
Stenling, Cecilia; Sam, Mike
2018
ISSA 2018 Abstracts: The 2018 annual conference international sociology of sport association, Lausanne: Lausanne University 2018 : 18-18
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
2018
ISSA 2018 Abstracts: The 2018 annual conference international sociology of sport association
Sam, Mike; Stenling, Cecilia
2018
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2018, Vol. 53, (7) : 837-853
Skille, Eivind; Stenling, Cecilia
2018
Bordeaux: EASS 2018
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
2018
Book of abstracts: Sport, Discriminations and Inclusion: Challenges to Face, Bordeaux: EASS 2018 : 104-104
Stenling, Cecilia; Sam, Mike
2018
International Journal of Sport Policy and Politics, Routledge 2018, Vol. 10, (4) : 621-635
Strittmatter, Anna-Maria; Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; et al.
2017
Studies in Continuing Education, Routledge 2017, Vol. 39, (3) : 371-387
Lindberg, Ola; Rantatalo, Oscar; Stenling, Cecilia
2017
The Routledge handbook of talent identification and development in sport, Oxon: Routledge 2017 : 455-465
Skille, Eivind Åsrum; Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
2017
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
2017
The Values of Sport: Between tradition and (post)modernity: Abstract book, Prague, Czech Republic: Charles University, F 2017 : 54-55
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
2017
Book of Abstracts of the 2017 SMAANZ Conference, Gold Coast, Australia: Places, events and sport: Going for gold, Queensland, Australia: Griffith University 2017 : 115-115
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
2017
International Journal of Sport Policy and Politics, Routledge 2017, Vol. 9, (4) : 691-705
Stenling, Cecilia; Sam, Mike
2016
International Journal of Sport Policy and Politics, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 8, (3) : 515-531
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
2016
Book of Abstracts : 80-80
Rantatalo, Oscar; Stenling, Cecilia; Lindberg, Ola
2016
ISSA 2016 Book of Abstracts : 8-9
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
2015
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 113
Stenling, Cecilia
2014
Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, Malmö: Malmö högskola 2014, Vol. 19 september : 1-3
Stenling, Cecilia
2014
Sport Management Review, Elsevier 2014, Vol. 17, (4) : 507-519
Stenling, Cecilia
2014
International Journal of Sport Policy and Politics, London: Taylor & Francis 2014, Vol. 6, (1) : 55-69
Stenling, Cecilia
2013
Journal of Sport Management, Human Kinetics 2013, Vol. 27, (6) : 497-509
Stenling, Cecilia
2013
The World Congress of Sociology of Sport: Book of Abstracts, Vancouver: 2013 : 34-35
Stenling, Cecilia
2012
idrottsforum.org, Malmö högskola 2012, Vol. 7 mars : 1-3
Stenling, Cecilia
2011
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2011, Vol. 20, (1) : 14-18
Karp, Staffan; Stenling, Cecilia
2011
People in motion - bridging the local and global: The 8th European Association for Sociology of Sport Conference, Umeå: Department of Education, Umeå University 2011 : 135-135
Stenling, Cecilia
2011
idrottsforum.org, Malmö: Idrottsvetenskap, Malmö högskola 2011 : 1-3
Stenling, Cecilia
2009
European Journal for Sport and Society, Münster, Germany: European Association for Sociology of Sport (eass) 2009, Vol. 6, (2) : 29-42
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
2009
6th EASS Conference, Rome 2009, Italy: Sport, Bodies, Identities
Söderström, Tor; Karp, Staffan; Olofsson, Eva; et al.
2008
Sport und Gesellschaft – Sport and Society, Vol. 5, (2) : 153-177
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; Vestin, Ludvig