"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Constantin Urban

Jag studerar det medfödda immunsvaret mot mikrobiella patogener med målet att använda kunskaperna till att utveckla nya diagnostikverktyg och antimikrobiella behandlingar.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Immunologi, Avdelningen för infektion och immunologi
Plats
Universitetssjukhuset by 6M, Department of Clinical Microbiology, Immunology, Plan 4 Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag är professor i immunologi på Institutionen för klinisk mikrobiologi. Jag leder en ambitiös forskargrupp som studerar det medfödda immunförsvaret, såsom granulocytiska neutrofiler, mastceller och dendritceller. Med hjälp av olika immunologiska-, biokemiska- och avbildningstekniker vill vi belysa hur dessa medfödda immunceller känner igen och bekämpar mikrobiella patogener, nämligen virus, bakterier och svamporganismer. Med detta är vårt mål att tillämpa grundläggande kunskaper från studier av immunmekanismer för att identifiera nya strategier för mer exakta diagnosverktyg och förbättrade antimikrobiella behandlingar.

Grunden till min forskning lades med min doktorsavhandling om cellväggsproteiner från den humana svamppatogenen Candida albicans (University of Stuttgart i Tyskland) och ett postdoktorstipendium genomfört vid Max Planck Institute for Infection Biology (Berlin i Tyskland), där jag studerade medfödda immunsvar mot mikrobiella patogener.

År 2009 rekryterades jag som gruppledare till det då nybildade Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) på Institutionen för molekylärbiologi och 2012 startade jag en tenure-track-position finansierad av den medicinska fakulteten som preklinisk forskare i en klinisk miljö på Institutionen för klinisk mikrobiologi.

Journal of Leukocyte Biology, Oxford University Press 2024, Vol. 115, (3) : 536-546
Khamzeh, Arsham; Rudin, Agnes Dahlstrand; Venkatakrishnan, Vignesh; et al.
PLoS Pathogens, Public Library of Science (PLoS) 2023, Vol. 19, (11 NOVEMBER)
Silao, Fitz Gerald S.; Jiang, Tong; Bereczky-Veress, Biborka; et al.
EMBO Reports, John Wiley & Sons 2023, Vol. 24, (11)
Unger, Lucas; Skoluda, Samuel; Backman, Emelie; et al.
Jornal Brasileiro de Nefrologia, FapUNIFESP (SciELO) 2021, Vol. 43, (3) : 431-433
Poloni, José Antonio Tesser; Garcia, Clotilde Druck; Rotta, Liane Nanci; et al.
Frontiers in Immunology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 12
Shankar, Madhu; Uwamahoro, Nathalie; Backman, Emelie; et al.
Frontiers in Chemistry, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Shchukarev, Andrey; Backman, Emelie; Watts, Samuel; et al.
Current Opinion in Microbiology, Elsevier 2020, Vol. 58 : 106-115
Urban, Constantin F.; Backman, Emelie
Frontiers in Microbiology, Vol. 10
Hosseinzadeh, Ava; Stylianou, Marios; Lopes, Jose Pedro; et al.
Bio-protocol, Bio-Protocol 2019, Vol. 9, (15)
Lopes, Jose Pedro; Urban, Constantin F.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 9
Lopes, José Pedro; Stylianou, Marios; Backman, Emelie; et al.
British Journal of Cancer, Nature Publishing Group 2019, Vol. 120, (2) : 207-217
Singel, Kelly L.; Grzankowski, Kassondra S.; Khan, A. N. M. Nazmul H.; et al.
Seminars in Cell and Developmental Biology, Elsevier 2019, Vol. 89 : 47-57
Urban, Constantin F.; Nett, Jeniel E
PLoS Pathogens, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2018, Vol. 14, (5)
Crawford, Aaron C.; Lehtovirta-Morley, Laura E.; Alamir, Omran; et al.
Inflammation: fundamental mechanisms, World Scientific 2018 : 205-275
Fuchs, Tobias A.; Hakkim, Abdul; Urban, Constantin F.
mBio, American Society for Microbiology 2018, Vol. 9, (6)
Lopes, Jose Pedro; Stylianou, Marios; Backman, Emelie; et al.
Frontiers in Immunology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Thunström Salzer, Anna; Niemiec, Maria Joanna; Hosseinzadeh, Ava; et al.
Medical Imaging 2017: Digital Pathology
Ginley, Brandon; Emmons, Tiffany; Sasankan, Prabhu; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7, (1)
Ginley, Brandon G; Emmons, Tiffany; Lutnick, Brendon; et al.
BMC Genomics, Vol. 18
Niemiec, Maria Joanna; Grumaz, Christian; Ermert, David; et al.
Journal of Leukocyte Biology, Vol. 100, (5) : 1105-1112
Hosseinzadeh, Ava; Thompson, Paul R.; Segal, Brahm H.; et al.
Microbes and infection, Vol. 17, (5) : 327-336
Gillenius, Erik; Urban, Constantin F
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2015, Vol. 5
Lopes, Jose Pedro; Stylianou, Marios; Nilsson, Gunnar; et al.
Metallomics, Vol. 7, (6) : 996-1010
Niemiec, Maria Joanna; De Samber, B.; Garrevoet, J.; et al.
Journal of Biomolecular Screening, Vol. 20, (2) : 285-91
Stylianou, Marios; Uvell, Hanna; Lopes, Jose Pedro; et al.
Scandinavian Journal of Immunology, Vol. 79, (6) : 432-432
Bjornsdottir, Halla; Christenson, Karin; Forsman, Huamei; et al.
Infection and Immunity, Vol. 82, (5) : 1766-1777
Röhm, Marc; Grimm, Melissa J.; D'Auria, Anthony C.; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 58, (2) : 1055-1062
Stylianou, Marios; Kulesskiy, Evgeny; Lopes, José Pedro; et al.
Frontiers in Immunology, Vol. 4
Almyroudis, Nikolaos G.; Grimm, Melissa J.; Davidson, Bruce A.; et al.
Journal of Leukocyte Biology, Bethesda: Federation of American societies for experimental biology 2013, Vol. 94, (2) : 223-236
Ermert, David; Niemiec, Maria Joanna; Röhm, Marc; et al.
Journal of Immunology, Vol. 190, (8) : 4175-4184
Grimm, Melissa J; Vethanayagam, R Robert; Almyroudis, Nikolaos G; et al.
PLOS ONE, Vol. 8, (10)
Hosseinzadeh, Ava; Urban, Constantin F.
Molecular Microbiology, Vol. 87, (1) : 132-151
Röhm, Marc; Lindemann, E.; Hiller, E.; et al.
PLoS Pathogens, Vol. 9, (9)
Seper, Andrea; Hosseinzadeh, Ava; Gorkiewicz, Gregor; et al.
Infection and Immunity, Vol. 81, (1) : 11-22
Thorslund, Sara E; Ermert, David; Fahlgren, Anna; et al.
Shock, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2012, Vol. 37, (S1) : 56-56
Achouiti, A.; Vogl, T.; Urban, Constantin; et al.
PLoS Pathogens, San Fransisco: Public Library of Science 2012, Vol. 8, (10) : e1002987-
Achouiti, Ahmed; Vogl, Thomas; Urban, Constantin F; et al.
Frontiers in Immunology, Frontiers Media S.A 2012, Vol. 3
Hosseinzadeh, Ava; Messer, Philipp K; Urban, Constantin F
Mycoses, Vol. 55, (Supplement 4) : 24-24
Urban, Constantin F.; Reichenbach, J.; Bianchi, M.; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Vol. 127, (5) : 1243-1252 e.7
Bianchi, Matteo; Niemiec, Maria J; Siler, Ulrich; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Elsevier 2011, Vol. 128, (3) : 687-688
Bianchi, Matteo; Niemiec, Maria J.; Siler, Ulrich; et al.
PLOS ONE, San Francisco: Public Library of Science 2011, Vol. 6, (12) : e28149-
Vethanayagam, R. Robert; Almyroudis, Nikolaos G.; Grimm, Melissa J.; et al.
Journal of innate immunity, Karger 2009, Vol. 1, (3) : 181-193
Ermert, David; Urban, Constantin F; Laube, Britta; et al.
Host-Pathogen Interactions: Methods and Protocols, Humana Press 2009 : 293-312
Ermert, David; Zychlinsky, Arturo; Urban, Constantin
PLoS Pathogens, Public Library of Science 2009, Vol. 5, (10)
Urban, Constantin F; Ermert, David; Schmid, Monika; et al.
Nature Medicine, Nature Publishing Group 2007, Vol. 13, (4) : 403-404
Urban, Constantin; Zychlinsky, Arturo
Current Drug Targets, Vol. 7, (4) : 505-512
Sohn, Kai; Schwenk, Jochen; Urban, Constantin; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Constantin Urban Lab

Forskningsprojekt

Constantin Urban, professor i immunologi

Constantin Urban forskar om samspelet mellan invasiva svampar och vårt medfödda immunförsvar, så att nya och bättre behandlingsmetoder kan utvecklas.