"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Elin Chorell

Elin Chorell

Min forskning syftar till att identifiera mekanismer som är involverade i utveckling och remission av typ 2 diabetes. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin
Plats

Forskningen syftar till att identifiera processer och mekanismer som är involverade i utveckling av typ 2 diabetes. Ett stort fokus ligger på att identifiera sjukdomsmekanismer som kan leda till utvecklande av nya behandlingsmetoder och biomarkörer för att tidigt kunna upptäcka och förebygga sjukdomen.

Mitt forskningsfokus är att på molekylnivå hitta vilka lipidprocesser som är involverade i sjukdomsutveckling och tillfriskande. I ett forskningsprojekt kommer en del av fosfolipidmetabolismen att studeras. Denna del av metabolismen kan skapa obalans i fettinnehållet i vävnaderna, främst bukspottskörteln, levern och skelettmuskulaturen och kan driva sjukdomsutvecklingen.

International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2022, Vol. 23, (18)
Landfors, Fredrik; Vikström, Simon; Wennberg, Patrik; et al.
Metabolites, MDPI 2021, Vol. 11, (1)
Chorell, Elin; Olsson, Tommy; Jansson, Jan-Håkan; et al.
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Endocrine Society 2021, Vol. 106, (1) : E140-E151
Goedecke, Julia H.; Chorell, Elin; van Jaarsveld, Paul J.; et al.
Diabetologia, Springer 2021, Vol. 64, (7) : 1642-1659
Mendham, Amy E.; Goedecke, Julia H.; Zeng, Yingxu; et al.
Endocrine Connections, Bioscientifica 2021, Vol. 10, (9) : 1101-1110
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Diabetologia, Springer 2021, Vol. 64, (9) : 2077-2091
Sjögren, Rasmus J. O.; Rizo-Roca, David; Chibalin, Alexander V.; et al.
Metabolites, MDPI 2021, Vol. 11, (7)
Stenlund, Hans; Nilholm, Clara; Chorell, Elin; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 14
Bergman, Frida; Matsson-Frost, Tove; Jonasson, Lars S.; et al.
Nutrients, MDPI 2020, Vol. 12, (6)
Nankam, Pamela A. Nono; van Jaarsveld, Paul J.; Chorell, Elin; et al.
Nutrition & Diabetes, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
Mtintsilana, Asanda; Micklesfield, Lisa K.; Chorell, Elin; et al.
Nutrients, MDPI 2019, Vol. 11, (6)
Mtintsilana, Asanda; Micklesfield, Lisa K.; Chorell, Elin; et al.
European Journal of Endocrinology, Bioscientifica 2019, Vol. 180, (6) : 417-427
Otten, Julia; Ryberg, Mats; Mellberg, Caroline; et al.
Metabolism: Clinical and Experimental, Elsevier 2019, Vol. 95 : 57-64
Zeng, Yingxu; Mtintsilana, Asanda; Goedecke, Julia H.; et al.
European Journal of Nutrition, Springer 2018, Vol. 57, (8) : 2877-2886
Blomquist, Caroline; Chorell, Elin; Ryberg, Mats; et al.
Obesity, Vol. 25, (5) : 892-900
Blomquist, Caroline; Alvehus, Malin; Burén, Jonas; et al.
Metabolism: Clinical and Experimental, Saunders Elsevier 2017, Vol. 72 : 27-36
Chorell, Elin; Hall, Ulrika Andersson; Gustavsson, Carolina; et al.
Metabolomics, Springer 2016, Vol. 12, (5)
Chorell, Elin; Ryberg, Mats; Larsson, Christel; et al.
Metabolomics, New York: Springer-Verlag New York 2016, Vol. 12, (3)
Dugas, Lara R.; Chorell, Elin; Plange-Rhule, Jacob; et al.
International Journal of Obesity, Vol. 39, (2) : 303-311
Goedecke, J H; Chorell, Elin; Livingstone, D E W; et al.
European Journal of Organic Chemistry, (28) : 6175-6182
Kindahl, Tomas; Chorell, Elin; Chorell, Erik
British Journal of Nutrition, Cambridge University Press 2013, Vol. 110, (1) : 116-126
Chorell, Elin; Videhult, Frida Karlsson; Hernell, Olle; et al.
European Journal of Organic Chemistry, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2013, Vol. 2013, (33) : 7512-7516
Chorell, Erik; Chorell, Elin
Molecular BioSystems, Royal Society of Chemistry 2012, Vol. 8, (4) : 1187-1196
Chorell, Elin; Svensson, Michael; Moritz, Thomas; et al.
Metabolites, M D P I AG 2012, Vol. 2, (4) : 796-817
Thysell, Elin; Chorell, Elin; Svensson, Michael; et al.
Journal of Proteome Research, Washington: American Chemical Society 2009, Vol. 8, (6) : 2966-77
Chorell, Elin; Moritz, Thomas; Branth, Stefan; et al.
Journal of Proteome Research, American Chemical Society 2007, Vol. 6, (6) : 2113-2120
Chorell, Elin; Thysell, Elin; Jonsson, Pär; et al.
Omics, Mary Ann Liebert 2007, Vol. 11, (2) : 209-224
Thysell, Elin; Pohjanen, Elin; Lindberg, Johan; et al.
Metabolomics, Vol. 2, (4) : 257-68
Chorell, Elin; Thysell, Elin; Lindberg, Johan; et al.

Forskningsprojekt

31 augusti 2022 till 31 december 2028
29 april 2013 till 31 december 2027

Min huvudsakliga undervisning bedrivs inom molekylär metabolism, lipid metabolism och mutlivariat bioinformatik.

Vill hitta och bromsa diabetes typ 2

Elin Chorells mål är att det ska gå bromsa diabetes typ 2 och anpassa behandling efter varje enskild individ.