"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Chorell Research Lab

Forskargrupp Vår forskargrupp fokuserar på fetma-relaterad sjuklighet och dess koppling till typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom. Vi undersöker hur ökad fettinlagring påverkar organ och sjukdomsutveckling, med särskilt fokus på sfingolipidmetabolism och bioaktiva lipider. Målet är att identifiera tidiga riskmarkörer och möjliggöra effektiva förebyggande åtgärder för våra stora folksjukdomar.

Sjukdomar relaterade till fetma är en växande global oro med en betydande påverkan på folkhälsan. I vår forskargrupp är vi dedikerade till att utforska den komplexa världen av lipider och deras centrala roll i tillstånd som typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att undersöka de molekylära mekanismerna bakom ektopiska lipider och de gåtfulla sfingolipiderna strävar vi efter att belysa dessa komplexa hälsofrågor.

Sfingolipider, klokt uppkallade efter Sfinxen på grund av deras gåtfulla natur, är vårt huvudfokus. Vi tror att förståelsen av dessa bioaktiva lipider utgör nyckeln till att avslöja mysterierna bakom sjukdomar kopplade till fetma. Vår forskning går djupt in i den molekylära världen av sfingolipider för att utröna deras bidrag till utvecklingen av typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Vår forskargrupp brinner för att avslöja lipiders roll i sjukdomar kopplade till fetma. Med ett skarpt fokus på sfingolipider strävar vi efter att avslöja gåtorna kring dessa bioaktiva lipider och deras inblandning i tillstånd som typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att undersöka molekylära mekanismer, insulinkänslighet, insulinutsöndring, ateroskleros och upplösningen av lipidarter är vi dedikerade till att främja förståelsen av dessa komplexa hälsofrågor för samhällets bästa.

Aktuella projekt 

Projekt 1 Insulinkänslighet: En avgörande aspekt av vårt arbete är att förstå hur förändrad insulinkänslighet uppstår. Vi fokuserar på sfingolipidmetabolismen inom skelettmuskulatur och fettvävnad och undersöker hur det påverkar upptaget av glukos och insulinkänslighet. Våra resultat från mänskliga biopsier analyseras noggrant i mössmodeller och cellsystem, vilket möjliggör undersökning av de exakta molekylära mekanismer som är kopplade till sfingolipidmetabolismen.

Projekt 2 Insulinutsöndring: Inom området insulinutsöndring utforskar vi den mångfacetterade världen av sfingolipid-undersläkten och deras regulatoriska roller. Våra undersökningar sträcker sig till pankreas Langerhanska öar hos både människor och möss med varierande kapacitet för insulinutsöndring. Vi strävar också efter att identifiera biomarkörer som kan indikera förändrad insulinutsöndring långt innan uppkomsten av typ 2-diabetes och under diabetesremission.

Projekt 3 Åderförkalkning: Ateroskleros förblir en betydande oro inom hjärt- och kärlhälsa. Vårt mål är att undersöka de molekylära mekanismerna och markörerna som är förknippade med progressionen av aterosklerotiska plack och relaterade hjärt- och kärlsjukdomar. Vår forskning sträcker sig till stora forskningskohorter med fokus på cirkulerande indikatorer för sårbara plack och deras progression. Vi strävar efter att validera våra resultat i omfattande kohortstudier såsom VIPVIZA och SCAPIS.

Projekt 4 Förbättrad Upplösning av Lipidarter: För att fullt ut förstå den biologiska aktiviteten hos lipider är vi engagerade i att förbättra upplösningen av detekterade lipidarter. Detta utgör en central del i alla våra projekt. Genom nära samarbete med Swedish Metabolomics Centre strävar vi efter att utveckla avancerade metoder som kommer att föra lipidforskningen framåt.

Forskningsledare

Elin Chorell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 13 26

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Molekylär medicin
Hur kan kost och träning förhindra typ 2 diabetes?

Diabetes är en dödlig sjukdom som påverkar kroppens alla organ. Orsaken till diabetes är en kombination av våra gener och vår livsstil.

Vill hitta och bromsa diabetes typ 2

Elin Chorells mål är att det ska gå bromsa diabetes typ 2 och anpassa behandling efter varje enskild individ.

VR-miljoner till medicinsk forskning i Umeå

Umeå universitet får totalt 48 300 000 kronor av Vetenskapsrådet 2021 till projekt inom medicin och hälsa.

Senast uppdaterad: 2024-01-17