"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Effekter av tidig nutrition på hjärnans utveckling och inlärningsproblem/beteendeproblem hos barn

Forskningsprojekt Vi studerar tidiga nutritions-åtgärder som minskar senare risk för beteendeproblem och inlärningsproblem hos barn. Vi undersöker jod, D-vitamin, järn och annan näring till gravida kvinnor, friska spädbarn samt prematurfödda eller lågviktiga barn.

Syftet med projektet är att undersöka om man genom att förebygga näringsbrister hos gravida kvinnor och barn kan minska risken för senare beteendeproblem och inlärningsproblem hos barn i Sverige.

Projektansvarig

Magnus Domellöf
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 21 28

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för komparativ biologi (UCCB), Institutionen för klinisk vetenskap, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Neurovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet, Region Västerbotten

Projektbeskrivning

Vi undersöker bland annat följande nutritionsrelaterade faktorer och interventioner:

  1. Jodbrist och D-vitaminbrist hos gravida kvinnor.
  2. Berikning av modersmjölksersättning med mjölkfettdroppsmembran.
  3. Järndroppar till spädbarn.
  4. Näringstillförsel till lågviktiga eller prematurfödda barn.

Vi kommer att följa barnens kognitiva och beteendeutveckling upp till skolåldern.

Nyckelord: Pediatrik, barn, klinisk prövning, randomiserad kontrollerad studie, utveckling, metabolism, nutrition, jod, D-vitamin, MFGM, järn, låg födelsevikt

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-03-06