"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Överviktiga barns hälsa – studier om effekten av mat- och motionsvanor

Forskningsprojekt I Sverige ökar antalet överviktiga barn, något som kan bli ett stort folkhälsoproblem i framtiden. Genom att redan i skolåldern identifiera överviktiga barn och förbättra deras mat- och motionsvanor, kan risken för ohälsa i vuxen ålder minska.

Idag är övervikt bland flickor i Umeå tre gånger vanligare jämfört med för 15 år sedan. I projektet jämförs mat- och motionsvanor mellan överviktiga och normalviktiga barn i skolåldern. Ett mål med projektet är att förbättra de överviktiga barnens mat- och motionsvanor genom beteendemodifierande handledning av barn och föräldrar under två års tid. Projektets resultat kommer att kunna användas för att inrätta åtgärder som kan förebygga en fortsatt utveckling av övervikt bland barn, och minska risken för att de drabbas av ohälsa.

Projektöversikt

Projektperiod:

2004-01-01 2010-12-31

Finansiering

Finansår , 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

huvudman: Christel Larsson, finansiar: Vårdalstiftelsen, y2005: 1250, y2006: 1000, y2007: 1000, y2008: 750, y2009: ,

huvudman: Christel Larsson, finansiar: Magnus Bergvalls Stiftelse, y2005: 30, y2006: , y2007: , y2008: , y2009: ,

huvudman: Christel Larsson, finansiar: Majblommans Riksförbund, y2005: 54, y2006: , y2007: , y2008: , y2009: ,

huvudman: Christel Larsson, finansiar: Druvans forskningspris, y2005: 200, y2006: , y2007: , y2008: , y2009: ,

huvudman: Christel Larsson, finansiar: Formas, y2005: , y2006: 540, y2007: 553, y2008: 742, y2009: ,

huvudman: Christel Larsson, finansiar: Vetenskapsrådet, y2005: , y2006: , y2007: 275, y2008: 275, y2009: 275,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Idrottsforskning, Klinisk medicin, Kost- och måltidsvetenskap

Projektbeskrivning

Under de senaste 15 åren har förekomsten av övervikt bland flickor i Umeå ökat trefaldigt. Syftet med projektet är att undersöka skillnader i mat- och motionsvanor, samt förekomst av metabolt syndrom bland de barn som utvecklat övervikt från spädbarnsålder till skolålder, samt att förhindra fortsatt utveckling av övervikt hos barn som är överviktiga. Projektet består av två delstudier, en uppföljningsstudie och en interventionsstudie.

I uppföljningsstudien deltar 274 barn från ett tidigare projekt SINUS (Study of Infant Nutrition in Umeå Sweden). Data har samlats in från SINUS- barnen när de var 6-18 månader gamla, men även vid 4 års ålder. När barnen var 4 år var sexton procent (n=48) av barnen överviktiga. Den aktuella uppföljningsstudien kommer att utföras när barnen är 9-11 år och de barn som utvecklat övervikt och fetma kommer att kunna jämföras med de normalviktiga barnen.

I interventionsstudien kommer 120 överviktiga barn rekryteras dels från SINUS cohorten men även bland övriga barn i Umeåregionen. Barnen kommer att bli randomiserade till en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Syftet med interventionen som pågår under två års tid är att genom beteendemodifierande handledning av barn och föräldrar, förbättra barnens mat- och motionsvanor. Kontrollgruppen kommer att utföra samma mätningar som interventionsgruppen men däremot inte få någon beteendemodifierande handledning. Metabolt syndrom, kroppssammansättning samt mat- och motionsvanor kommer att undersökas regelbundet och mätmetoderna för kost och fysisk aktivitet kommer att valideras med dubbelmärktvatten metod.

Projektets resultat kommer att kunna användas för att inrätta åtgärder som kan förebygga en fortsatt utveckling av övervikt bland barn, och minska risken för att de drabbas av ohälsa. Som vuxna har vi ett stort ansvar för att skydda barn mot övervikt och dess negativa hälsokonsekvenser.

Ämnen: idrottsforskning, pediatrisk medicin, näringslära, folkhälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2021-06-24