"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elisabeth Stoltz Sjöström

Jag är docent i kost- och måltidsvetenskap, legitimerad dietist och meriterad lärare. Är forskarutbildningsansvarig vid institutionen. Forskar inom området kost- och nutritionsbehandling.  

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Vad jag gör på kost- och måltidsvetenskap

Jag är forskarutbildningsansvarig vid institutionen samt undervisar på både grund- och avancerad nivå. Är handledare för doktorander som går forskarutbildning. 

Forskning

Min forskning fokuserar kring jämlik, person-centrerad hälso- och sjukvård samt förbättringskunskap med betoning på för tidigt födda barn och små barn och på vilket sätt näringsintag och kostmönster har betydelse för barns utveckling och hälsa. Under senare år har mitt forskningsområde utvidgats till att inkludera kostbehandling för personer med kroniska sjukdomar. Forskningsfältet är främst kliniskt inriktat vilket medför tvärvetenskapligt samarbete med olika professioner. 

Forskarhandledning

Jag handleder i dagsläget sex doktorander. Är huvudhandledare till Maria Öström som är doktorand vid institutionen. Projektet är ett samarbete med Region Västerbotten/Barnhälsovården och studien NorthPop https://www.northpop.se/. Marias forskningsprojekt avser att undersöka kostmönster under tidig barndom och dess betydelse för barns hälsa. Är även huvudhandledare till Sophie Rodebjer Cairns, som är doktorand vid institutionen och ingår i den nationella forskarskolan InSyNC https://www.ikv.uu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskola/ InSyNC är ett samarbete mellan Umeå universitet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet med totalt 10 doktorander. Forskarskolan har fokus på nutrition och dietetik och finansieras av Vetenskapsrådet. Jag är ledamot i styrgruppen för InSyNC. Sophies forskningsprojekt avser att undersöka gruppbaserat, personcentrerat lärande gällande nutritionsåtgärder för vuxna med typ 1 diabetes. 

Är biträdande handledare till fyra doktorander. Två doktorander i samarbete med institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik vid Umeå universitet, en doktorand som är antagen vid Karolinska Institutet https://www.peps-trial.com/ samt en doktorand vid Lunds universitet. Har varit biträdande handledare till tre doktorander som disputerat.

Undervisning
Handleder uppsatser på grund- och avancerad nivå samt undervisar framförallt inom ämnesområden som näringslära, dietetik med inriktning barn, födoämnesöverkänslighet och samtalsmetodik. Jag blev utsedd till meriterad lärare år 2018 utifrån Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell.

Prata gärna med mig om:

Nutrition till barn som föds för tidigt samt hälsosam mat för små barn. 

Bakgrund

Har haft eget företag där jag genomförde olika uppdrag för offentlig och privat sektor. Har arbetat med uppdrag som dietist för förskolan inom Umeå kommun. Är ordinarie styrelseledamot och sekreterare i Lilla Barnets Fond, en förening som stödjer forskning för sjuka nyfödda barn https://www.lillabarnet.se/

 

BMJ Paediatrics Open, BMJ Publishing Group Ltd 2024, Vol. 8, (1)
Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; van den Berg, Johannes; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Wolters Kluwer 2023, Vol. 76, (4) : 498-504
Alm, Stina; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2022, Vol. 111, (3) : 536-545
Gialamas, Spyros; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Diderholm, Barbro; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Wolters Kluwer 2022, Vol. 74, (2) : 292-300
Lund, Anna-My; Domellöf, Magnus; Pivodic, Aldina; et al.
BMC Endocrine Disorders, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Rodebjer Cairns, Sophie; Stoltz Sjöström, Elisabeth
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2022, Vol. 75, (3) : E53-E59
Späth, Cornelia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2022, Vol. 111, (9) : 1701-1708
Späth, Cornelia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Ågren, Johan; et al.
Journal of Clinical Medicine, MDPI 2021, Vol. 10, (12)
Hamayun, Jawwad; Mohlkert, Lilly-Ann; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
Nutrients, MDPI 2021, Vol. 13, (7)
Lundkvist, Ellen; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Lundberg, Richard; et al.
Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 106, (5) : F460-F466
Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Ahlsson, Fredrik; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (7) : 1354-1360
Alm, Stina; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Nilsson Sommar, Johan; et al.
JPEN - Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, John Wiley & Sons 2020, Vol. 44, (2) : 327-336
Späth, Cornelia; Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
Clinical Nutrition Experimental, Elsevier 2020, Vol. 33 : 60-71
Westin, Vera; Vanpée, Mireille; Norman, Mikael; et al.
Acta Paediatrica, Vol. 108, (5) : 835-841
Challis, Pontus; Larsson, Linn; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
Clinical Nutrition, Elsevier 2019, Vol. 38, (3) : 1289-1295
Klevebro, Susanna; Westin, Vera; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
Pediatric Research, Nature Publishing Group 2019, Vol. 86, (1) : 115-121
Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Edstedt Bonamy, Anna-Karin; et al.
Nordisk Nutrition, Swedish Nutrition Foundation 2018, (1) : 30-32
Stoltz Sjöström, Elisabeth
Clinical Nutrition ESPEN, Elsevier 2018, Vol. 23 : 245-251
Westin, Vera; Klevebro, Susanna; Domellöf, Magnus; et al.
Journal of Pediatrics, Elsevier 2018, Vol. 200 : 104-110
Zamir, Itay; Tornevi, Andreas; Abrahamsson, Thomas; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Vol. 64, (1) : e26-
Domellöf, Magnus; Stoltz Sjöström, Elisabeth
Pediatric Research, Nature Publishing Group 2017, Vol. 81 : 455-460
Späth, Cornelia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Ahlsson, Fredrik; et al.
Nordisk Nutrition, Lund: SNF Swedish Nutrition Foundation 2016, (3/4) : 35-37
Stoltz Sjöström, Elisabeth
Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition, Vol. 101, (2) : F108-F113
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Lundgren, Pia; Öhlund, Inger; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Vol. 62, (6) : 885-892
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Öhlund, Inger; Ahlsson, Fredrik; et al.
European Journal of Pediatrics, Springer 2016, Vol. 175, (11) : 1440-1440
Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Abrahamsson, T.; et al.
Neonatology, S. Karger 2015, Vol. 108, (2) : 152-156
Lundgren, Pia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus; et al.
Dietistaktuellt, Vol. XXIV, (1) : 10-13
Stoltz Sjöström, Elisabeth
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2014, Vol. 99, (Suppl 2) : A177-A177
Larsson, Linn; Challis, Pontus; Späth, Cornelia; et al.
Archives of Disease in Childhood, Vol. 99, (Suppl 2) : A38-A38
Späth, Cornelia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus
Umeå University medical dissertations, 1642
Stoltz Sjöström, Elisabeth
Archives of Disease in Childhood, 2014:99(suppl.2)
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Öhlund, Inger; Ahlsson, Fredrik; et al.
Journal of Human Lactation, Vol. 30, (4) : 442-449
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Öhlund, Inger; Tornevi, Andreas; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2014, Vol. 103, (3) : 282-288
Westin, Vera; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Ahlsson, Fredrik; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science, PLoS 2013, Vol. 8, (9)
Lundgren, Pia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus; et al.
Acta Paediatrica, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 102, (11) : 1067-1074
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Öhlund, Inger; Ahlsson, Fredrik; et al.
Dietistaktuellt, Degeberga: Dietisternas Riksförbund 2012, Vol. 21, (1) : 20-22
Stoltz Sjöström, Elisabeth
Dietistaktuellt, Degeberga: Dietisternas riksförbund 2011, Vol. XX, (1) : 20-21
Stoltz Sjöström, Elisabeth
Pediatric Research, 70
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Szymlek-Gay, Ewa A; Öhlund, Inger; et al.
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Öhlund, Inger; Tornevi, Andreas; et al.

Undervisning
Jag handleder uppsatser på grund- och avancerad nivå samt undervisar framförallt inom ämnesområden som näringslära, dietetik med inriktning barn, födoämnesöverkänslighet och samtalsmetodik. Blev utsedd till meriterad lärare år 2018 utifrån Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell.